Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ αντίστοιχα για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Research in Sustainable Agriculture and Business) απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). To ΠΜΣ «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ανάλογα με την κατεύθυνσή του θα επιλεχθεί από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά (2) εξάμηνα για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων),η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • The Biological Environment (6 ECTS)
 • Soil Processes (6 ECTS)
 • Integrated Disease Management (6 ECTS)
 • Integrated Management of Arthropods (6 ECTS)
 • Management and Marketing Strategies (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

 Β' Εξάμηνο

 • Use of Modern Technologies in Different Crops (6 ECTS)
 • Management of Soil Resources (6 ECTS)
 • Agricultural Finance (6 ECTS)
 • Applied Quantitative Methods for Decision Making (6 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Agricultural and Food Policy (6 ECTS)
 • Greenhouse Management (6 ECTS)
 • Water Management (6 ECTS)
 • Entrepreneurship and Innovation (6 ECTS)
 • Trade and Markets (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90 ECTS

 


Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Research in Sustainable Agriculture and Business)

 • Γ΄ & Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Research-based Dissertation (60 ECTS)

 

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ+Δ) 120 ECTS

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο