Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) συνολικά μαθήματα που κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, η συμμετοχή σε δύο (2) κύκλους πρακτικής κλινικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ΕCΤS).

1ο εξάμηνο

  • Ερευνητική Μεθοδολογία (5 ECTS)
  • Επείγουσες φλεβικές παθήσεις (5 ECTS)
  • Επείγουσες αορτικές παθήσεις (5 ECTS)
  • Επείγουσες αγγειακές σπλαγχνικές παθήσεις (5 ECTS)
  • Πρακτική κλινική άσκηση Ι (5 ECTS)

2ο εξάμηνο

  • Οξεία ισχαιμία κάτω άκρων (5 ECTS)
  • Οξεία ισχαιμία άνω άκρων και αγγείων τραχήλου (5 ECTS)
  • Αγγειακό τραύμα (5 ECTS)
  • Ιατρική Πληροφορική και συγγραφή επιστημονικών εργασιών (5 ECTS)
  • Πρακτική κλινική άσκηση ΙI (5 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο