Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι 90 ECTS.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια παρακολουθεί ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό και τρία (3) επιλεγόμενα. Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, παρακολουθεί ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα και στο 3ο εξάμηνο ασχολείται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία σημειωτικής και πολιτισμού (7,5 ECTS)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤA

 • Σημειωτική και ιστορία της τέχνης (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική της γραφιστικής και της οπτική επικοινωνίας (7,5 ECTS)
 • Πολυτροπική σημειωτική: θεωρία και εφαρμογές (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική και εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική και οπτικοακουστική προσαρμογή (7,5 ECTS)
 • Διαμεσική αφηγηματολογία (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας (7,5 ECTS)
 • Σημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική και Σπουδές Μνήμης (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδομένων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας (7,5 ECTS)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σημειωτική και πολιτισμική κληρονομιά (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική της εικόνας (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική και φωτογραφία (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική του οπτικοακουστικού λόγου (κινηματογράφος, τηλεόραση) (7,5 ECTS)
 • Διασημειωτικότητα και πολιτισμική προσαρμογή (7,5 ECTS)
 • Σημειωτικές και διασημειωτικές προσεγγίσεις στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (7,5 ECTS)
 • Ζητήματα διακειμενικότητας στη σημειωτική του ποιητικού και εικαστικού λόγου (7,5 ECTS)
 • Κοινωνική σημειωτική, ιδεολογίες και ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας (7,5 ECTS)
 • Σημειωτική της δημοφιλούς κουλτούρας (7,5 ECTS)
 • Μη γλωσσική επικοινωνία (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) γράφεται στην ελληνική γλώσσα και μόνο με ειδική άδεια της Ε.Δ.Ε. σε ξένη γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο