Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α΄ Εξάμηνο

 • Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας (15 ECTS)
 • Επιλεγόμενο (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΑΕ) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις (15 ECTS)
 • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΡΩ) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία (15 ECTS)
 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΑΕ, ΙΡΩ)

 • Ελληνική Επιγραφική ΙΑΕ 701
 • Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία ΙΑΕ 702
 • Νομισματική ΙΑΕ 703
 • Αρχαϊκή Εποχή ΙΑΕ 704
 • Κλασική εποχή ΙΑΕ 705
 • Ελληνιστική Εποχή ΙΑΕ 706
 • Μορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης ΙΑΕ 707
 • Διακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις ΙΑΕ 708
 • Λατινική Επιγραφική ΙΡΩ 701
 • Λατινική Ιστοριογραφία ΙΡΩ 702
 • Ρεπουμπλικανική Περίοδος ΙΡΩ 703
 • Αυτοκρατορική Περίοδος ΙΡΩ 704
 • Οι επαρχίες του Ρωμαϊκού Κράτους ΙΡΩ 705

 

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α΄ Εξάμηνο

 • Γραπτές πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας (15 ECTS)
 • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις (15 ECTS)
 • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ ή ΙΣΛ ή ΙΜΕ) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία (15 ECTS)
 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΒΥ, ΙΣΛ, ΙΜΕ)

 • Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου ΙΒΥ 701
 • Οικονομία και Κοινωνία του Βυζαντίου ΙΒΥ 702
 • Προσωπογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα στο Βυζάντιο ΙΒΥ 703
 • Απονομή Δικαιοσύνης στο Βυζάντιο ΙΒΥ 704
 • Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντινού Κόσμου ΙΒΥ 705
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής και Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Βυζαντίου ΙΒΥ 706
 • Βυζάντιο και Σλάβοι ΙΣΛ 701
 • Ιστορία και Πολιτισμός των Νοτιοσλαβικών Λαών ΙΣΛ 702
 • Βυζάντιο και Δύση (9ος - 15ος αι.) ΙΜΕ 701
 • Ταυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος - 13ος αι.) ΙΜΕ 702

 

3η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α΄ Εξάμηνο

 • Αρχεία και Πηγές της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (15 ECTS)
 • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, IAT, ΙΑΛ) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις (15 ECTS)
 • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία (15 ECTS)
 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ)

 • Το Όραμα της Ελευθερίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό ΙΝΣ 701
 • Κλέφτες, Παλικάρια και Αντάρτες: Έλληνες Παράνομοι και Ήρωες ΙΝΣ 702
 • Πρόσφυγες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.) ΙΝΣ 703
 • Επαναστάσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή ΙΝΣ 704
 • Διαβαλκανικές Σχέσεις στον 19ο/20ό αιώνα ΙΑΤ 701
 • Θεσμοί και Ιδεολογία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος18ος αι.) ΙΑΤ 702
 • Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ΙΑΤ 703
 • Η Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής/ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ΙΑΛ 701
 • Εθνογραφία της Ελλάδας: Ιστορία, θεματικές και Γεωγραφικές Εξειδικεύσεις, Μεθοδολογικές Τάσεις ΙΑΛ 702

 

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική, ενώ γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας η ελληνική ή η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο