Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
Τίτλος Προγράμματος
Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας (Law and Engineering for Energy – LENGEN)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

Αριθμός εισακτέων: 35 άτομα/έτος

Διάρκεια: Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος]

Κατηγορίες Πτυχιούχων : Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Αντικείμενο – Σκοπός 
Το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας(Law and Engineering for Energy -LENGEN)» έχει ως αντικείμενο την παροχή σύνθετων εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο της Ενέργειας, από άποψη τόσο της Νομικής Επιστήμης, όσο και της Μηχανικής. 
Σκοπός του προγράμματος είναι: 
α) Να ανοίξει νέους ορίζοντες σε αποφοίτους Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών να ασχοληθούν ακαδημαϊκά, ερευνητικά και κυρίως επαγγελματικά με ένα γνωστικό αντικείμενο, η καλλιέργεια του οποίου είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, 
β) Να προαγάγει την εξειδικευμένη γνώση στο μεταίχμιο της Νομικής και της Μηχανικής Επιστήμης σε έναν κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα όπως είναι αυτός της Ενέργειας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη, 
γ) Να ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό του Α.Π.Θ. να προσανατολίσει την εξειδίκευσή του στην Ενέργεια, ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο στη χώρα, για να αποκτήσουμε εξειδικευμένα ακαδημαϊκά στελέχη και ανταγωνιστική εθνική τεχνογνωσία που θα διασφαλίσουν την αυξημένη συμμετοχή των εθνικών τεχνολογικών δυνάμεων στην ανάπτυξη του τομέα αυτού στην Ελλάδα και 
δ) Να προωθήσει τη διδασκαλία και την έρευνα που διεξάγεται στο Α.Π.Θ. σε διεθνές επίπεδο, προσελκύοντας φοιτητές και καθηγητές από ομοταγείς Σχολές της αλλοδαπής. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο