Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την Ειδίκευση “Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία” οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα προκειμένου να συγκεντρώσουν 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120 (εκατόν είκοσι).

Στο 1ο, 2ο, και 3ο εξάμηνο σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια παρακολουθεί τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλεγόμενο που προσφέρεται από πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων. Στο 4ο εξάμηνο ασχολείται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Α' Εξάμηνο 
Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλεγόμενο που προσφέρεται από πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων

 • Διδακτική Ι: Μεθοδολογία διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών/πολιτισμών (8 ECTS)
 • Τεχνολογίες Ι: Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών (8 ECTS)
 • Κοινωνιογλωσσολογία και εφαρμογές στην πολυγλωσσία (8 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 
Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλεγόμενο που προσφέρεται από πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων

 • Διδακτική ΙΙ: Στρατηγικές μάθησης στη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών (8 ECTS)
 • Τεχνολογίες ΙΙ: Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση (8 ECTS)
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (8 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 
Στο 3ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλεγόμενο που προσφέρεται από πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων

 • Διδακτική ΙΙΙ: Διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών σε παιδιά πρώιμης ηλικίας και Δημοτικού (8 ECTS)
 • Τεχνολογίες ΙΙΙ: Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Τεχνικές γραφής επιστημονικού κειμένου (8 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 
Στο 4ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ασχολούνται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής εργασίας.

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Μαθήματα επιλογής:

 • Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
 • Γλώσσες σε Επαφή
 • Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία στη γλωσσική κατάρτιση
 • Πραγματολογία και Επικοινωνία
 • Ανάλυση γλωσσικών αναγκών/σχεδιασμός προγραμμάτων και παραγωγή υλικών γλωσσικής κατάρτισης
 • Θέματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
 • Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 1 (Μυθιστόρημα - Δοκίμιο)
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
 • Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 2 (Θέατρο - Ποίηση)
 • Ειδικά Θέματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Δημιουργική Γραφή

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή γαλλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο