Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

A΄ Εξάμηνο

 • Βιοοικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες παρακολούθησης φυσικών πόρων (5 ECTS)
 • Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Περιβάλλον (5 ECTS)
 • Βιομάζα και καινοτόμα προϊόντα (5 ECTS)
 • Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνo

 • Ερευνητική Μεθοδολογία (5 ECTS)
 • Επιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες (5 ECTS)

και τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Εφαρμοσμένη χωρική ανάλυση και συστήματα λήψης αποφάσεων (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής, Αειφορική Ανάπτυξη και Εναλλακτικός Τουρισμός (5 ECTS)
 • Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα (5 ECTS)
 • Περιφερειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες (5 ECTS)
 • Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας στο φυσικό περιβάλλον (5 ECTS)
 • Μάρκετινγκ νέων προϊόντων και υπηρεσιών (5 ECTS)
 • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Ερμηνεία Περιβάλλοντος (5 ECTS)
 • Αειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία (5 ECTS)
 • Αειφορία και Αναπτυξιακή Πολιτική (5 ECTS)
 • Καινοτόμες Τεχνολογίες Βιώσιμων Υδατοκαλλιεργειών (5 ECTS)
 • Βιοπαρακολούθηση χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο