Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α` Εξάμηνο 

 • Ιστορικό και Θεσμικό πλαίσιο - Διαχείριση (3 ECTS)
 • Ιδιότητες υλικών (8 ECTS)
 • Φαινόμενα, Μηχανισμοί, Διάγνωση Φθοράς - Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Φθοράς. (7 ECTS)
 • Υλικά Καθαρισμού, Στερέωσης και Προστασίας. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας Τεχνικών Στερέωσης (5 ECTS)
 • Εντοπισμός και Χαρτογράφηση Θαμμένων Αρχαιοτήτων με Γεωφυσικές Μεθόδους (3 ECTS)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Ανάλυση Δεδομένων (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο 

 • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών (7 ECTS)
 • Πυρηνικές και Ατομικές Μέθοδοι στην Χρονολόγηση - Αρχαιομαγνητισμός (5 ECTS)
 • Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού Υλικών (7 ECTS)
 • Μικροσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών. Περίθλαση και Φθορισμός Ακτίνων X. (7 ECTS)
 • Επιλογή (εργαστηριακή εξάσκηση σε μια τεχνική) (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο