Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90).

Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων, εντατικών μαθημάτων και τη χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Κάθε μάθημα προσφέρεται μια φορά κάθε έτος, στο χειμερινό, ή στο εαρινό εξάμηνο. Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δύο βασικούς άξονες: Α) τα μεταπτυχιακά μαθήματα κορμού (Κ) και Β) τα μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης (ΚΑ). Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, θα πρέπει να επιλέξει στο Γ’ εξάμηνο σπουδών μία από τις δύο παρακάτω επιλογές: α) η επιτυχής παρακολούθηση ενός μαθήματος και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή β) η παρακολούθηση δύο μεταπτυχιακών μαθημάτων και μίας ανεξάρτητης μελέτης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αναφέρεται παρακάτω:

Α. Ειδίκευση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Επιλέγονται 2 από τα 3)

 • Μέθοδοι έρευνας και στατιστική στις επιστήμες αγωγής (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη επιδέξιας κινητικής συμπεριφοράς (10 ECTS)
 • Θέματα Προσαρμοσμένης / Ειδικής Φυσικής Αγωγής (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτική παρακολούθηση)

 • Ειδικά θέματα παιδαγωγικής στη Φ.Α. (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επιλέγονται 3 από τα 5)

 • Ψυχολογία φυσικής αγωγής και αγωγή υγείας (10 ECTS)
 • Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή (10 ECTS)
 • Διδακτικά Μοντέλα της Φ.Α. στην Α/ θμια εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Θέματα διδακτικής της Φυσικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

Επιλογή Α

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (20 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επιλέγονται 1 από τα 3 μαθήματα)

 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων στη φυσική Αγωγή (10 ECTS)
 • Διδακτικά Μοντέλα της Φυσικής Αγωγής στη Β/θμια εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Νέες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και την Προσαρμοσμένη/ Ειδική Φυσική Αγωγή (10 ECTS)

Ή επιλογή Β

 • Ανεξάρτητη Μελέτη (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Υποχρεωτική παρακολούθηση των 2 μαθημάτων)

 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων στη φυσική Αγωγή (10 ECTS)
 • Διδακτικά Μοντέλα της Φ.Α. στη Β/θμια εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Νέες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και την Προσαρμοσμένη/ Ειδική Φυσική Αγωγή (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γενικό Σύνολο 90 ECTS 

 

Β. Ειδίκευση ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ/ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Επιλέγονται 2 από τα 3)

 • Μέθοδοι έρευνας και στατιστική στις επιστήμες αγωγής (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη επιδέξιας κινητικής συμπεριφοράς (10 ECTS)
 • Θέματα Προσαρμοσμένης / Ειδικής Φυσικής Αγωγής (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτική παρακολούθηση)

 • Προγράμματα πολλαπλής φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με νοητική αναπηρία ή σε άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτική παρακολούθηση)

 • Πρακτική άσκηση Ι σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επιλέγονται 2 από τα 3)

 • Εργομετρική αξιολόγηση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ECTS)
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ECTS)
 • αιδαγωγική Διαταραχών Συμπεριφοράς και Άσκηση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

Επιλογή Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτική παρακολούθηση)

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (20 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση II σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ(ΚΑ). Επιλέγονται 1 από τα 2 μαθήματα

 • Πρακτική άσκηση II σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς αναπηρία ή με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη φυσική αγωγή (10 ECTS)

Ή επιλογή Β

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτική παρακολούθηση)

 • Πρακτική άσκηση II σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ECTS)
 • Ανεξάρτητη Επιβλεπόμενη Μελάτη (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Παρακολούθηση 1 από τα 2 μαθήματα)

 • Προγράμματα φυσικής δραστηριότητας για άτομα με νευροαναπτυξιακές και αισθητηριακές διαταραχές (10 ECTS)
 • Νέες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και την Προσαρμοσμένη/ Ειδική Φυσική Αγωγή (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γενικό Σύνολο 90 ECTS 

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο