Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσσερα (14) μαθήματα, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κοινά και για τις δύο (2) ειδικεύσεις στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο επιλογής διαφορετικά σε κάθε ειδίκευση στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, και δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα εξ αποστάσεως κοινά και για τις δύο (2) ειδικεύσεις και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου.
β) Δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα εξ αποστάσεως μαθήματα του τρίτου εξαμήνου.
γ) Είκοσι (20)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχεδιασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος και γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:

Μαθήµατα Α΄εξαµήνου (κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις)

 1. Εφηβεία-Ήβη Ειδικά πρωτόκολλα εξέτασης εφήβων και συνήθη προβλήµατα
 2. Τεχνικές συνέντευξης εφήβων-Εµπιστευτικότητα στις Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας
 3. Κοινωνική Εφηβική Ιατρική
 4. Χρόνια νοσήµατα εφηβικής ηλικίας-µετάβαση σε δοµές ενηλίκων (transition)
 5. Ψυχικές και συναισθηµατικές µεταβολές εφήβων
 6. Νοµικά ζητήµατα εφηβικής ηλικίας

Μαθήµατα Β΄εξαµήνου

Ειδίκευσης "Εφηβική Ιατρική"

 1. Διδασκαλία της Εφηβικής Ιατρικής.
 2. Επιδηµιολογία-Στατιστική
 3. Διατροφή και ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές των εφήβων
 4. Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα και δερµατολογικά νοσήµατα.
 5. Εφηβική γυναικολογία-Αντισύλληψη
 6. Εφηβική αιµατολογία ογκολογία
 7. Εφηβική Ενδοκρινολογία
 8. Ορθοπαιδικά προβλήµατα και αθλητιατρική εφήβων
 9. Ουσίες και εξαρτήσεις
 10. Λοιµώξεις -Εµβολιασµοί

Ειδίκευσης "Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων"

 1. Ουσίες και εξαρτήσεις
 2. Έφηβος και σχολικό περιβάλλον
 3. Διαταραχές Λόγου - Κινητικές Διαταραχές και Παρεµβάσεις
 4. Διατροφικές ανάγκες και αντιµετώπιση των ψυχογενών διατροφικών διαταραχών των εφήβων
 5. Επιδηµιολογία- Στατιστική
 6. Εφηβική Γυναικολογία και Αντισύλληψη
 7. Κινητικότητα πληθυσµών
 8. Δηµιουργικό Διαδίκτυο

Μαθήµατα Γ΄ εξαµήνου (κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις)

Μεταπτυχιακή Διπλωµατική εργασία (Thesis)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο