Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, μαθημάτων, διαλέξεων / σεμιναρίων από ξένους επιστήμονες, όπου η γλώσσα είναι η αγγλική. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ειδίκευση: Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική

1o Εξάμηνο

 • Εργαστηριακές τεχνικές και βιολογικές εφαρμογές (14 ECTS)
 • Βιοστατιστική (2 ECTS)
 • Βιοπληροφορική (6 ECTS)
 • Σύγχρονα θέματα στις Βιοεπιστήμες (6 ECTS)
 • Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2o Εξάμηνο

 • Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί ασθενειών (6 ECTS)
 • Λοιμώδεις ασθένειες και επιδημιολογία (2 ECTS)
 • Σύγχρονες μέθοδοι αναπαραγωγής και Νομοθεσία (2 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι (οργάνωση, στρατηγική εκπόνησης και έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3o Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (συνέχιση και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση: Βιοτεχνολογία, Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων

1o Εξάμηνο

 • Εργαστηριακές τεχνικές και βιολογικές εφαρμογές (14 ECTS)
 • Βιοστατιστική (2 ECTS)
 • Βιοπληροφορική (6 ECTS)
 • Σύγχρονα θέματα στις Βιοεπιστήμες (6 ECTS)
 • Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2o Εξάμηνο

 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - Μηχανισμοί ανοσίας στο πεπτικό σύστημα (2 ECTS)
 • Μοριακή, χημική και μικροβιολογική ανάλυση για την ασφάλεια τροφίμων και  ζωοτροφών (2 ECTS)
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία - Βιοπαραγωγή (2 ECTS)
 • Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο - Ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών (2 ECTS)
 • Βιομηχανική αξιοποίηση - Διαχείριση προϊόντων Βιοτεχνολογίας (2 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι (οργάνωση, στρατηγική εκπόνησης και έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3o Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (συνέχιση και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση: Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

1o Εξάμηνο

 • Yδάτινο περιβάλλον, υδατοκαλλιέργειες και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις (3 ECTS)
 • Eργαστηριακές τεχνικές και βιολογικές εφαρμογές (9 ECTS)
 • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές σε ζωοπλαγκτικούς και φυτοπλαγκτικούς οργανισμούς (4 ECTS)
 • Φυσιολογία και βιοτεχνολογία της διατροφής (4 ECTS)
 • Αναπαραγωγή και γενετική βελτίωση (4 ECTS)
 • Εφαρμογές της γενετικής στις ιχθυοκαλλιέργειες (3 ECTS)
 • Γενετικές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην καλλιέργεια των δίθυρων και καρκινοειδών (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2o Εξάμηνο

 • Ευζωία και παθολογία εκτρεφόμενων θαλάσσιων οργανισμών (4 ECTS)
 • Οικο-καινοτομία, επιχειρηματικότητα και οικονομία στις υδατοκαλλιέργειες (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση (8 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι (οργάνωση, στρατηγική εκπόνησης και έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3o Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (συνέχιση και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο