Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα: πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα επιλογής στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς και να εκπονήσουν στο τρίτο εξάμηνο μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και συγκεκριμένα 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο, δηλ. 6 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και 30 για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Εξάμηνο Α΄ (υποχρεωτικά μαθήματα) 

 • Μάνατζμεντ (Management) 6 ECTS 
 • Χρηματοοικονομική (Finance) 6 ECTS 
 • Λογιστική (Accounting) 6 ECTS 
 • Μάρκετινγκ (Marketing) 6 ECTS 
 • Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (Managerial Economics) 6 ECTS 

Σύνολο μονάδων ECTS Α΄ εξαμήνου 30 ECTS 

Εξάμηνο Β΄ (μαθήματα επιλογής, επιλέγουν 5 από τα παρακάτω) 

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis) 6 ECTS 
 • Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting) 6 ECTS 
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management) 6 ECTS 
 • Ελεγκτική (Auditing) 6 ECTS 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 6 ECTS 
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Business Planning) 6 ECTS 
 • Επικοινωνία και Μάρκετινγκ (Advertising and Marketing) 6 ECTS 

Σύνολο μονάδων ECTS Β΄ εξαμήνου 30 ECTS 

Εξάμηνο Γ΄ 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master’s Dissertation)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στην Αγγλική.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο