ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» έχει διετή διάρκεια και περιλαμβάνει 8 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS (δηλαδή σύνολο 120 ECTS), οι οποίες διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικούς εξαμηνιαίους κύκλους: της Θεωρίας (1ο εξάμηνο), της Ιστορίας (2ο εξάμηνο), των Τεχνοκρατικών Νομικών και Οικονομικών (3ο εξάμηνο) και της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Ρητορικής (4ο εξάμηνο). Κάθε εξαμηνιαίος κύκλος περιλαμβάνει 2 Θ.Ε. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν φοίτηση με ή χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής φοίτηση και εξέταση:

  • Στην περίπτωση φοίτησης χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή: και στις 8 εξαμηνιαίες Θ.Ε. του ΜΠΣ.
  • Στην περίπτωση φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή: σε 6 εξαμηνιαίες Θ.Ε. (τις 4 Θ.Ε. του πρώτου έτους και 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους) συν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.

Θ.Ε. 1ου έτους σπουδών

ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία

ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία

ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας

ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας

Θ.Ε. 2ου έτους σπουδών

ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)

ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα

ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)

ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική

ΠΙΘ701Α & ΠΙΘ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή (εκπονείται πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ, έχει έκταση 12.000-15.000 λέξεων και ως προς τον φόρτο εργασίας αντιστοιχεί στις 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους σπουδών).

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα