Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

Το ΑΠΚΥ προσφέρει Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε εύρος επιστημονικών περιοχών σε τρεις Σχολές: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκησης. Κατά την τρέχουσα περίοδο για έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (Ιανουάριος 2022), αιτήσεις εισδοχής γίνονται δεκτές για τέσσερα (4) Προπτυχιακά και οκτώ (8) Μεταπτυχιακά.

Στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, κάθε ενδιαφερόμενος για επιμόρφωση μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιμέρους Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) των ανωτέρω αναφερομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίες προσφέρονται ως Αυτοτελείς, για τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης, χωρίς εγγραφή συνολικά σε πρόγραμμα σπουδών. Επιπρόσθετα, το ΑΠΚΥ προσφέρει Πρόγραμμα για τον Απόδημο Ελληνισμό με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της Ιστορίας της Κύπρου.

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας, παρέχει πρόσβαση στους φοιτητές σε ζωντανές ή/και οπτικογραφημένες τηλεδιαλέξεις και σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, και ενσωματώνει εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης καθηγητών και φοιτητών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν απαιτείται φυσική παρουσία, παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη). Σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, όπως η παρούσα υγειονομική κρίση, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Οκτωβρίου 2021 στο www.ouc.ac.cy 

Τ: +357 22 411600/711 | Ε: admissions@ouc.ac.cy


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο