Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

GMAT: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αν ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Management ή Finance, η εξέταση GMAT είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά. Ένας καλός βαθμός στο GMAT μπορεί να σας ανοίξει τις πόρτες φημισμένων Business Schools του εξωτερικού και να ενισχύσει τις επαγγελματικές σας προοπτικές.  Στην Ελλάδα αρκετά μεταπτυχιακά, κυρίως MBA, χρησιμοποιούν πλέον το GMAT για να αξιολογήσουν τους υποψήφιους φοιτητές τους, όπως για παράδειγμα το ΜΒΑ Ιnternational του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ALBA ΜΒΑ καθώς και το ΜΒΑ in Banking και ΜΒΑ in Shipping του ALBA Business School, το ΜΒΑ πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.α. Παρακάτω, η ομάδα του eduguide.gr έχουμε συνοψίσει βασικές πληροφορίες για το  GMAT απαντώντας στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην εξέταση.

Τι είναι το GMAT;

Η εξέταση GMAT είναι μια τυποποιημένη εξέταση, η οποία πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα μέσω Η/Υ. Aποτελεί ένα από τα κριτήρια τα οποία βοηθούν τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψηφίων και να διαπιστώσουν τη δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Περισσότερα από 6000 μεταπτυχιακά προγράμματα σε 2.100 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το GMAT στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών τους. Το GMAT απαιτείται συνήθως για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα MBA καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σε Management.

 

Τι μετρά το GMAT;

To GMAT μετρά λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες ενός ατόμου που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του και της μέχρι σήμερα απασχόλησης του.  Δεν εξετάζει γνώσεις σε διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά ικανότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

 

Τι σημαίνει ότι το GMAT είναι Computer Adaptive Test (CAT);

Η εξέταση όλων των ενοτήτων του GMAT γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ερωτήσεις του test δεν είναι προκαθορισμένες αλλά προσαρμόζονται στο επίπεδο του εξεταζόμενου. Το test ξεκινά με μια ερώτηση μεσαίας δυσκολίας και ανάλογα με το αν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος, η επόμενη ερώτηση είναι αντίστοιχα δυσκολότερη ή ευκολότερη από την προηγούμενη. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά. Έτσι, δύο εξεταζόμενοι μπορεί να έχουν τον ίδιο αριθμό σωστών απαντήσεων αλλά διαφορετικό τελικό σκορ. Επειδή ακριβώς η βαθμολόγηση και η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται διαδοχικά, ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να παραλείψει ερωτήσεις ή να επιστρέψει σε προηγούμενη ερώτηση για να διορθώσει την απάντηση του.

 

Ποια είναι η δομή του GMAT;

 Τομέας Εξέτασης  (Section)

 Αριθμός Ερωτήσεων

 Μορφή Ερωτήσεων

 Διάρκεια

 Analytical Writing  Assessment (AWA)

1 Θέμα

Analysis of Argument

 30 λεπτά

 Integrated Reasoning

12 Ερωτήσεις

 • Multi-Source Reasoning
 • Graphics Interpretation
 • Two-Part Analysis
 • Table Analysis

 30 λεπτά

 Quantitative

37 Ερωτήσεις

 • Data Sufficiency
 • Problem Solving

 75 λεπτά

 Verbal

41 Ερωτήσεις

 • Reading Comprehension
 • Critical Reasoning
 • Sentence Correction

 75  λεπτά

 Συνολική διάρκεια

 

 

 3 ώρες & 30  λεπτά

 

AWA (Analytical Writing Assessment)

Μορφή : Analysis of an Argument.  Διάρκεια: 30 λεπτά

Το τμήμα AWA εξετάζει την κριτική σας ικανότητα. Θα έχετε στη διάθεση σας 30 λεπτά για να γράψετε μια έκθεση στον Η/Υ. Η έκθεση αφορά στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος. Θα σας ζητηθεί να αναλύσετε το σκεπτικό πίσω από ένα συγκεκριμένο επιχείρημα και να γράψετε μια κριτική του επιχειρήματος αυτού. Το τμήμα αυτό του GMAT δίνει κυρίως βαρύτητα στο αναλυτικό μέρος και στη συνέχεια στα εκφραστικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι μια έκθεση σε απλά αγγλικά αλλά με καλά αιτιολογημένα επιχειρήματα θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία από μια άλλη έκθεση με ανώτερο λεξιλόγιο και χρήση της αγγλικής γλώσσας, αλλά ελλιπή αιτιολόγηση και αξιολόγηση του επιχειρήματος.

Τα περισσότερα από τα θέματα στα οποία ενδέχεται να εξεταστείτε είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf. Μπορείτε να δείτε τα θέματα AWA του GMAT πατώντας εδώ

Βαθμολογία: Το τμήμα AWA  βαθμολογείται από 0 έως 6 και μεσοδιαστήματα το 0,5.

Integrated Reasoning

Αριθμός Ερωτήσεων: 12  Διάρκεια 30 λεπτά.

Το τμήμα  Integrated Reasoning (Ολοκληρωμένης Συλλογιστικής)  μετρά την ικανότητά σας να αξιολογήσετε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές και από πολλαπλές πηγές. Περιλαμβάνει 4 τύπους ερωτήσεων:

 • Multi Source Reasoning (συλλογιστική πολλαπλών πηγών): Συνδυασμός πληροφοριών (από κείμενα, πίνακες, διαγράμματα κτλ.) για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Graphics Interpretation (ερμηνεία γραφημάτων): Οι υποψήφιοι με βάση του γράφημα ή την εικόνα που τους δίνεται επιλέγουν την κατάλληλη δήλωση/πρόταση από μια λίστα επιλογών
 • Two-Part Analysis (διμερής ανάλυση): Περιλαμβάνει προβλήματα, οι λύσεις των οποίων αποτελούνται από δύο μέρη.
 • Table Analysis (ανάλυση πίνακα): Δίνεται ένας πίνακας, ο οποίος μπορεί να ταξινομηθεί (σορταριστεί) με βάση διάφορα κριτήρια, ώστε ο υποψήφιος να οργανώσει τα δεδομένα του πίνακα και να προσδιορίσει αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Κάθε ερώτηση αποτελείται από δύο αντικρουόμενες εκφράσεις (ναι/όχι, σωστό/λάθος, κτλ) από τις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν μία κάθε φορά.

Βαθμολογία: To Integrated Reasoning βαθμολογείται από 0 εώς 8 και μεσοδιαστήματα το 1.

Σημείωση: Το Ιntegrated Reasoning δεν είναι computer adaptive. Επίσης, πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα δεν ζητούν το AWA και το Integrated Reasoning Test. Επομένως, αν για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει τα παραπανω sections είναι προαιρετικά, μπορείτε να τα παραλείψετε και να επικεντρωθείτε στο Verbal και το Quantitative Section.

Quantitative section:

Μορφή: 37 ερωτήσεις. Διάρκεια: 75 λεπτά

Στο τμήμα αυτό του GMAT εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες  και γενικές γνώσεις σε αριθμητική, άλγεβρα και γεωμετία. Οι ερωτήσεις είναι δύο τύπων:

 • Problem Solving: Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με πέντε πιθανές απαντήσεις). Οι ερωτήσεις μετρούν την ικανότητα σας να λύσετε προβλήματα με την εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών. Δείτε ένα παράδειγμα
 • Data Sufficiency: Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν, δηλαδή, κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να αναγνωρίσει τις πληροφορίες που σχετίζονται το πρόβλημα και να καθορίσει, αν οι πληροφορίες που του δίνονται επαρκούν για τη λύση του προβλήματος. Δείτε ένα παράδειγμα

Βαθμολογία: To Quantitative Section είναι computer adaptive (cat) βαθμολογείται από 0 έως 60.  Βαθμολογίες κάτω από 8 ή πάνω από 50 είναι σπάνιες.

 

Verbal Section

Μορφή: 37 ερωτήσεις. Διάρκεια: 75 λεπτά

Εξετάζει την κατανόηση και τη χρήση του γραπτού λόγου καθώς επίσης και την ικανότητα κριτικού συλλογισμού.

Αποτελείται από τρεις τύπους ερωτήσεων:

 • Reading Comprehension: Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις, βασισμένες σε κείμενα περιεχομένου θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. Δείτε ένα παράδειγμα
 • Critical Reasoning: Παρουσιάζεται συνοπτικά ένα επιχείρημα και μία σχετική ερώτηση. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να βρουν την απάντηση η οποία ενισχύει ή αποδυναμώνει το επιχείρημα αυτό. Επίσης η ερώτηση μπορεί να αφορά την εξαγωγή συμπεράσματος ή υπόθεσης σχετικά με το επιχείρημα. Δείτε ένα παράδειγμα
 • Sentence Correction: Δίνεται μια πρόταση και οι υποψήφιοι καλούνται να διορθώσουν το λάθος που περιέχει επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες προτάσεις. Δείτε ενα παράδειγμα

Βαθμολογία: To Verbal Section είναι computer adaptive (CAT) βαθμολογείται από 0 έως 60. Βαθμολογίες κάτω από 9 ή πάνω από 44 είναι σπάνιες.

Ποια είναι η συνολική κλίμακα βαθμολογίας στο GMAT;

H συνολική κλίμακα βαθμολογίας είναι από 200-800 και είναι στην ουσία ένα συνδυασμός της βαθμολογίας του Quantitative και του Verbal Section. Το AWA και το Ιntegrated Reasoning βαθμολογούνται ξεχωριστά.

Ποιο σκορ θεωρείται καλό;

Το ποσοστό που πρέπει να επιτύχετε είναι σχετικό και καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει. Συνήθως τα ελληνικά πανεπιστήμια απαιτούν από τους υποψηφίους ένα σκορ τουλάχιστον 500-550. Τα πανεπιστήμιο του εξωτερικού ζητούν συνήθως μεγαλύτερα σκορ από 550. Γενικά ένα σκορ άνω του 550 θεωρείται καλό για τα περισσότερα πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού. Ειδικά αν δεν έχετε υψηλό βαθμό στο πτυχίο, ένας καλός βαθμός στο GMAT θα ενισχύσει σημαντικά την υποψηφιότητας σας.  Για γίνετε δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να πετύχετε σκορ στο  GMAT 620 και άνω.

Πότε γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ εκτυπώνεται ένα ανεπίσημο σκορ που περιλαμβάνει την απόδοση σας στο Quantitative Section, Verbal Section, και Integrated Reasoning. Tα επίσημα αποτελέσματα, που συμπεριλαμβάνουν και τη βαθμολογία σας στο Analytical  Writing Assessment (AWA), αποστέλλονται σε εσάς και στα Πανεπιστήμια που έχετε επιλέξει μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης.

Πως μπορώ να στείλω τους βαθμούς μου στα Πανεπιστήμια;

Στην αρχή της εξέτασης μπορείτε να  επιλέξετε έως και 5 πανεπιστήμια στα οποία θέλετε να κοινοποιηθούν τα αποτελεσματά σας δωρεάν. Αν δεν επιλέξετε κανένα πανεπιστήμιο την ημέρα της εξέτασης, μπορείτε να τα αποστείλετε εκ των υστέρων μέσω του site www.mba.com  όπου επιβαρύνεστε με έξτρα χρέωση (28$) για την αποστολή του score σας σε 5 πανεπιστήμια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θελήσετε να αποστείλετε τα αποτελέσματα σε περισσότερα των 5 πανεπιστημίων, (δηλαδή επιβαρύνεστε με το ποσό των 28$ για κάθε 5 επιπλέον πανεπιστήμια στα οποία θα αποσταλούν τα αποτελέσματα σας)

Μπορώ να ακυρώσω το σκορ μου;

Την ημέρα της εξέτασης, αφού σας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα, θα έχετε 2 λεπτά στη διάθεση σας για να αποφασίσετε αν θα κρατήσετε ή θα ακυρώσετε το σκορ σας. Το θετικό είναι ότι από τον Ιούλιο του 2015 τα σκορ που έχουν ακυρωθεί δεν θα εμφανίζονται σε κανένα επίσημο μελλοντικό test report, δηλαδή τα πανεπιστήμια δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι έχετε ακυρώσει το score σας σε προηγούμενη εξέταση. Αν το μετανιώσετε, έχετε το δικαίωμα να επαναφέρετε τη βαθμολογία σας μέσα σε 60 ημέρες, πληρώνοντας το ποσό των 100$.

Kάθε πότε και πού γίνονται οι εξετάσεις;

Εξετάσεις διοργανώνονται καθημερινά  στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες 8:45 έως 17:00, εκτός των επισήμων αργιών.

Πόσες φορές μπορώ να δώσω το GMAT;

Μια φορά μέσα σε 16 ημερολογιακές ημέρες και το πολύ 5 φορές μέσα σε ένα έτος.

Πως κάνω αίτηση για να δώσω το τεστ;

Ο πιο απλός τρόπος είναι μέσω Internet με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Για να κλείσετε θέση μέσω internet επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Schedule a GMAT EXAM

Που μπορώ να δώσω την εξέταση GMAT;

Εξέταση GMAT μπορείτε να δώσετε μόνο σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Pearson Vue.

Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο εξεταστικά κέντρα, τα εξής:

Στην Αθήνα: Pearson Professional Centers-Athens, Greece, Athens Tower B Building, 2 - 4 Mesogion Ave, Ampelokipi
TK 11526 Athens, Greece , Phone: 2107717391

Στη Θεσσαλονίκη: Ιnfolab, Papanastasiou 66, 546 42 Thessaloniki, Greece . Phone: 2310914191

Στην Κύπρο λειτουργεί ένα εξεταστικό κέντρο:

Computrain, 63 Ifigeneias & 12 Agias Sofias, Office 201, 2001 Nicosia, Cyprus. Phone: 22441492

Πότε υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για εξέταση;

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα ακολουθείστε τον σύνδεσμο Find a Test Date Το διάστημα Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου είναι περίοδος αυξημένης ζήτησης για αυτό είναι καλύτερα να κλείνετε το ραντεβού σας 2-3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία που θέλετε να εξεταστείτε.

Πόσο κοστίζει η εξέταση GMAT;

H εξέταση GMAT κοστίζει 250 $ + φόρος (23%) = 307.5 $.

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει το GMAT;

To GMAT ισχύει για 5 χρόνια.  Το καλύτερο, βέβαια, είναι να έχετε πρόσφατα σκορ όταν κάνετε την αίτηση σας για μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί αρκετά πανεπιστήμια ζητούν να μην έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την ημερομηνία εξέτασης.

Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να προετοιμαστώ για το GMAT;

Σύμφωνα με υποψηφίους που πέτυχαν υψηλά σκορ, απαιτούνται τουλάχιστον 100 με 120 ώρες ή  8-12 εβδομάδες προετοιμασίας. Ο χρόνος που θα αφιερώσετε εξαρτάται από το επίπεδο και τις ανάγκες σας. Ιδανικά 10-17 ώρες την εβδομάδα είναι ένας καλός στόχος αλλά αν οι ώρες αυτές θα είναι περισσότερες ή λιγότερες εξαρτάται από το διαθέσιμο χρόνο σας καθώς και το πόσο σύντομα σκοπεύετε να δώσετε το τεστ.

Από που να ξεκινήσω;

Καταρχήν επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του GMAT www.mba.com για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το τεστ και κατεβάστε το οδηγό του GMAT από το παρακάτω link Download the GMAT Handbook

Υπάρχουν δωρεάν τεστ και πηγές πληροφόρησης για το GMAT;

Από το επίσημο site του GMAT  www.mba.com  μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό gmat prep software που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία τοu GMAT exam. Περιέχει οδηγό προετοιμασίας για το GMAT, πολλές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, επανάληψη βασικών μαθηματικών, καθώς και 2 πραγματικά GMAT test  με τις απαντήσεις τους, στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε σε πραγματικό χρόνο και να δείτε άμεσα το score σας.

Δωρεάν test για να εξασκηθείτε μπορείτε επίσης να βρείτε:

 • Από το site του manhattan prep μπορείτε να εξασκηθείτε στο δωρεάν GMAT computer  τεστ που προσφέρει.
 • Από το site του kaplan test prep
 • Από το site του prepadviser
 • Από το site gmatprepnow μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν video tutorials που καλύπτουν όλα τα sections του GMAT
 • Πολύ χρήσιμο είναι και το forum gmatclub http://gmatclub.com/forum/ Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν και να λύσετε όλες σας τις απορίες σχετικά με το  test μέσα από τις απαντήσεις συνυποψηφίων σας ή ατόμων που έχουν δώσει ήδη το τεστ.
 • Το Πανεπιστήμιο του Kent έχει μια καλή ιστοσελίδα με γενικά tests σε numerical, logical και verbal reasoning για να εξασκηθείτε  http://www.kent.ac.uk/careers/tests/mathstest.htm

Αν θέλετε να ενισχύσετε τις μαθηματικές σας δεξιότητες ώστε να ανταποκριθείτε με επιτυχία στο quantitative section του test αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο numeracy test, σας προτείνουμε το δωρεάν online course Numeracy Skills for Employability and the Workplace της πλατφόρμας Futerelearn https://www.futurelearn.com/courses/numeracy-skills

Τι βιβλία προετοιμασίας υπάρχουν για το GMAT;

Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από τα επίσημα βιβλία GMAT του GMAC (Graduate Management Admissions Counci).

Σύμφωνα με άτομα που έχουν δώσει το τεστ, πολύ χρήσιμα είναι και τα βιβλία των εκδοτικών οίκων Kaplan και Manhattan Prep.

Δείτε από το site της amazon.co.uk όλα τα διαθέσιμα βιβλία για το gmat και τις τιμές τους.

 

 Κλείνοντας, σας αναφέρουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για το GMAT

 1. Προετοιμαστείτε! Αυτή η συμβουλή μπορεί να φαίνεται προφανής, όμως αρκετοί υποψήφιοι δεν κατανοούν ότι το GMAT απαιτεί προσπάθεια και επένδυση χρόνου. Για να είστε πραγματικά έτοιμοι να δώσετε το τεστ απαιτούνται συνήθως τουλάχιστον 10-12 βδομάδες προετοιμασίας.
 2. Μην δώσετε το test τελευταία στιγμή! Ιδανικά είναι καλύτερα να δώσετε το τεστ αρκετούς μήνες πριν υποβάλλετε την αίτηση σας για μεταπτυχιακό. Έτσι θα έχετε αρκετό χρόνο, όχι μόνο για να προετοιμαστείτε αλλά και για να βελτιώσετε το σκορ σας, αν τα αρχικά αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επιθυμείτε. Επίσης, δίνοντας νωρίς το τεστ θα μπορείτε να αφοσιωθείτε στο να προετοιμάσετε τα υπόλοιπα απαιτούμενα για την αίτηση σας (cv, έκθεση ενδιαφερόντων, συστατικές επιστολές) που είναι εξίσου σημαντικά για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά που σας ενδιαφέρουν.
 3. Μην απογοητεύεστε αν αρχικά το τεστ σας φανεί δύσκολο. Εστιάστε σε ποιους τύπους ερωτήσεων κάνετε λάθη ώστε να καταλάβετε που έχετε κενά. Θα διαπιστώσετε ότι καθώς διαβάζετε τη θεωρία και εξασκείστε σε περισσότερες ερωτήσεις, η απόδοση σας θα βελτιώνεται.
 4. Το GMAT είναι μόνο ένα κριτήριο που χρησιμοποιούν οι επιτροπές επιλογής μεταπτυχιακών για την αξιολόγηση σας. Η υποψηφιότητα σας θα αξιολογηθεί συνολικά από όλα τα στοιχεία της αίτησης σας. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις υποψηφίων που έγιναν δεκτοί σε κορυφαία προγράμματα με αρκετά χαμηλότερο σκορ από άλλους συνυποψηφίους τους, γιατί το βιογραφικό τους, σε συνδυασμό με το motivation letter και τις συστατικές τους επιστολές, έπεισαν την επιτροπή επιλογής ότι οι ίδιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού. Προετοιμαστείτε, λοιπόν, πολύ καλά για το GMAT αλλά δώστε μεγάλη προσοχή συνολικά σε όλα όσα απαιτούνται για να υποβάλετε την αίτηση σας. 

Καλή αρχή και καλή επιτυχία! 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο