Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες ύψους 25.000€ από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Προκήρυξη:

Στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσφορά ευκαιριών και κινήτρων σε νέους επιστήμονες, η ΕΕΑΕ προχωρά στη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών, από δικούς της πόρους, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, σε αντικείμενα σπουδών σχετικών με τους σκοπούς της ΕΕΑΕ.

Βασικό μέλημα είναι η διατήρηση στη χώρα κρίσιμης εμπειρογνωμοσύνης και ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού σε αντικείμενα σχετικά με την πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή πυρηνική ασφάλεια.

Οι υποτροφίες ύψους 25.000€ έκαστη/ετησίως θα απονέμονται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από ειδική τριμελή επιστημονική επιτροπή της ΕΕΑΕ. Θα χορηγούνται για να υποστηρίζουν τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό έως δύο υποτρόφων κάθε φορά. Η μέγιστη χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας υπολογίζεται σε 24 μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου MSc., χωρίς δυνατότητα παράτασης, και σε 36 μήνες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση παράτασης 12 ακόμα μηνών. Οι υποτροφίες θα προκηρύσσονται κατά κυλιόμενο τρόπο, δηλαδή με την ολοκλήρωση μιας υποτροφίας η ΕΕΑΕ θα προβαίνει στην προκήρυξη νέας.

Προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τη λήψη υποτροφίας οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επιλέξει θέμα μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, το οποίο να είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να έχουν ολοκληρώσει ή να τους έχει εγκριθεί η εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, όπου θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές τους, να μην παρέχουν έμμισθη εργασία, παρά μόνο στο πλαίσιο επικουρικού έργου εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποίησης των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και μην έχουν ξεπεράσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.

Η διατήρηση υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι σημαντική για τη χώρα μας, ανεξάρτητα του ότι η Ελλάδα είναι μη πυρηνική χώρα, για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ουσιαστική εθνική συμμετοχή στα σχετικά διεθνή όργανα.

Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο