Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. καταγόμενους από τα Λουτρά Μυτιλήνης

Προκήρυξη:

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Πέτρου Μάνδρα με το υπ'αριθμ. 7/2020 πρακτικό, αποφάσισε την χορήγηση δύο υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. καταγόμενους από το δημοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Οι όροι χορηγήσεως της υποτροφίας είναι οι εξής:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Βεβαίωση Λυκείου για τον βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  3. Βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι.
  4. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου και Εισαγγελίας ότι δεν διώκεται
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να φαίνεται η καταγωγή του υποψηφίου από το δημοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης 
  6. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία 

Η υποτροφία χορηγείται επί 9 μήνες για κάθε έτος σπουδών (1/10-30/6) είναι 135 ευρώ μηνιαίως και λήγει με το τέλος των κανονικών σπουδών της σχολής που φοιτά ο υπότροφος. 

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 12 Μαρτίου 2021, στα γραφεία του Ιδρύματος, οδός Αλκαίου 1, τηλ. 2251029954.

Η επιλογή των υποτρόφων από το Δ.Σ του ιδρύματος θα γίνει κατά την κρίση των μελών του και με πρώτο κριτήριο, τον βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, το οικογενειακό εισόδημα. 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο