Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες σε φοιτητές δημότες των Άνω Πεδινών Ζαγορίου

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής Άνω Πεδινών Ζαγορίου θα χορηγήσει εφάπαξ και ισομερώς το ποσό των 6.000 ευρώ κατ' έτος (και μέχρι 1.500 ευρώ για τον καθένα) στους νέους που πέτυχαν τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 και 2023-24 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή εγγράφηκαν για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ιδρύματα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Άνω Πεδινών Ζαγορίου ή ο ένας τουλάχιστον εκ των γονέων τους να υπήρξε στο παρελθόν δημότης των Άνω Πεδινών Ζαγορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα  γραφεία της Σχολής (Ιωάννινα, Αβέρωφ 4, τηλ. 2651088124), μέχρι 3 Ιουνίου 2024, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή τους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή των ενδιαφερομένων ή των γονέων τους.  

Μετά την απόφαση της Επιτροπής θα υπάρξει περίοδος δέκα ημερών από της τοιχοκολλήσεως στα γραφεία του Ιδρύματος (Ιωάννινα, Αβέρωφ 4) του πρακτικού τελικής επιλογής των δικαιούμενων το επίδομα, για υποβολή τυχόν ενστάσεων. 

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο