Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές στην Ιταλία

Προκήρυξη:

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 υποτροφίες σε αλλοδαπούς (Έλληνες και Ελληνίδες) για:

  1. μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ (Laurea Magistrale 2o ciclo) και Γ΄ κύκλου (PhD) για υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 (Μaster) ή 30 (Phd) ετών
  2. φοίτηση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Τέχνες, τη Μουσική και το Χορό (AFAM) για υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών
    *Για τις υποτροφίες Laura Magistrale 2o ciclo και AFAM απαιτείται αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2, εκτός και αν πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα, όπου απαιτείται το αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τις υποτροφίες PhD και progetti in co-tutela.
    *Για την αποδοχή στα προγράμματα σπουδών Laura Magistrale 2o ciclo και AFAM ενδεχομένως απαιτείται από τα ίδια τα Ιδρύματα α) επιτυχής εξέταση εισαγωγής και β) προεγγραφή μέσω της πλατφόρμας εδώ σύμφωνα με τις οδηγίες.
  3. έρευνα υπό εποπτεία (progetti in co-tutela)Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιταλικά ιδρύματα ερευνών, (π.χ. το Ιταλικό Ίδρυμα Ερευνών -CNR, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας-ISS, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής-INFN, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής-INAF, το Ιταλικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Έρευνας-ISPRA), σε ιταλικά δημόσια ή αναγνωρισμένα από το Ιταλικό Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR) Πανεπιστήμια, Μουσεία και Αρχεία. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 40 ετών. Απαιτείται η υποβολή ερευνητικού σχεδίου, επιστολής αποδοχής από ιταλικό πανεπιστήμιο/ίδρυμα και στοιχεία επικοινωνίας του/της επόπτη/-τριας
  4. μαθήματα ιταλικής γλώσσας. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών, με ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας της ιταλικής Α2, οι οποίοι/-ες ήδη παρακολουθούν πρόγραμμα ιταλικής σε πανεπιστήμιο ή ιταλικό μορφωτικό ινστιτούτο

Οι υποτροφίες 1,2 και 3 χορηγούνται για διάστημα από 6 έως 9 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει επίδοσης. Η υποτροφία 4 χορηγείται για διάστημα 3 μηνών. Το διάστημα εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι σπουδές/έρευνα είναι μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2022 και 31 Οκτωβρίου 2023. Εξαίρεση των υποτρόφων (υποτροφίες 1 και 2) από τυχόν τέλη εγγραφής/φοίτησης εξαρτάται από την πολιτική εκάστου πανεπιστημίου. Οι υπότροφοι των μαθημάτων ιταλικής γλώσσας (υποτροφία 4) ΔΕΝ εξαιρούνται των τελών εγγραφής.

Η υποτροφία δεν χορηγείται για σπουδές/έρευνα σε ξένα ινστιτούτα που εδρεύουν στην Ιταλία ή σε ιδιωτικά ινστιτούτα/ερευνητικά κέντρα/εργαστήρια που δεν αναγνωρίζονται από το Ιταλικό Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR)

Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας για όλες τις παραπάνω υποτροφίες είναι 900 Ευρώ και καταβάλλεται ανά τρίμηνο στον/στην ίδιο/-α τον/την υπότροφο μέσω ιταλικού τραπεζικού λογαριασμού, αρχής γενομένης στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με προεγγραφή, ακολουθώντας τη διαδικασία όπως περιγράφεται εδώ, έως τις 9 Ιουνίου 2022 (2 μ.μ. CET).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται:
α) στο Γραφείο Προώθησης της ιταλικής γλώσσας και εκδόσεων, διεθνοποίησης πανεπιστημίων και υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών & Διεθνούς Συνεργασίας στο email: borsedistudio@esteri.it ή
β) στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, τηλ. 210 524 26 46/74, email: segreteria.iicatene@esteri.it


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο