Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες Ιδρύματος Δημητρη και Μαρίας Δελιβάνη

Προκήρυξη:

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΛΙΒΑΝΗ» μεταξύ των καταστατικών σκοπών του έχει και την χορήγηση μίας ή περισσοτέρων οικονομικών συνδρομών (υπό μορφή υποτροφιών) για μεταπτυχιακές οικονομικές σπουδές σε άριστα πανεπιστήμια του εσωτερικού και  εξωτερικού κατά προτίμηση της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας χωρίς αποκλεισμό και άλλων και οι σπουδές θα αποσκοπούν στην απόκτηση του εκάστοτε καλύτερου μεταπτυχιακού τίτλου (σε περίπτωση ύπαρξης διαβαθμίσεων) προερχόμενου από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Οικονομικές Σχολές του εξωτερικού.

Θέματα εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών σπουδαστών του ιδρύματος θα είναι τα εξής:

  • Νομισματική θεωρία και Πολιτική.
  • Οικονομική θεωρία.
  • Θεωρία Ανάπτυξης και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  • Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
  • Κατανομή Εισοδήματος
  • Οικονομικά Ε.Ε. και Ο.Ν.Ε.
  • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών.
  • Δημόσια Οικονομικά
  • Πασμιοποίηση και συνέπειές της.

Οι οικονομικές συνδρομές χορηγούνται από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος και μετά από αίτηση των υποψηφίων, μεταξύ των αποφοίτων των Οικονομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων, με τα παραπάνω πανεπιστήμια, περιοχών, οι οποίοι θα κατάγονται είτε από την Μακεδονία,  είτε από την Θράκη, είτε από την Ήπειρο και θα διακρίνονται για την άριστη επίδοσή τους στην Οικονομική Επιστήμη και για το ήθος τους.

Η αίτηση των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τους βαθμούς του πτυχίου, βεβαίωση κατοχής της ξένης γλώσσας και βεβαίωση της καταγωγής τους από την ευρύτερη περιοχή είτε της Μακεδονίας, είτε της  Θράκης, είτε της Ηπείρου.  Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές του. Η κρίση για τους υποψηφίους θα συμπληρώνεται και από συνέντευξη μαζί τους, οσάκις αυτή κρίνεται απαραίτητη από το Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων από δύο (2) υποψηφίων θα επιλέγονται οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Η οικονομική συνδρομή θα διατηρείται μέχρι την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στις οικονομικές επιστήμες, με δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας από το Δ.Σ. σε περίπτωση που η επίδοση των σπουδαστών και η εν γένει συμπεριφορά τους κριθεί μη ικανοποιητική και μη ανταποκρινόμενη προς τους σκοπούς του ιδρύματος.

Για το τρέχον έτος 2023 για καθεμία εκ των οικονομικών συνδρομών ορίζεται στο ποσό των  2000 ευρώ (δύο χιλιάδες ευρώ) για κάθε έτος ακαδημαϊκό έτος σπουδών και το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ότι θα χορηγήσει 2 (δύο) οικονομικές συνδρομές

 Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2023

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στις 30η Σεπτεμβρίου 2023

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς (απλά και όχι συστημένα) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καθηγήτρια κυρία Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Πρόεδρος Ιδρύματος Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη

Μοργκεντάου 1

Θεσσαλονίκη 54622

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο