ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υποτροφίες για το "MSc in International Business and Management" του ALBA Graduate Business School σε απόφοιτους του ΔΠΘ

Προκήρυξη:

Το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 8η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in International Business and Management, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2018, και προκηρύσσει υποτροφίες μερικής έως και πλήρους κάλυψης των διδάκτρων, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση, αποκλειστικά για απόφοιτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής.

Το MSc in International Business and Management προετοιμάζει νέους επαγγελματίες για μια δυναμική είσοδο στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο. Με έμφαση στην ανάπτυξη ικανών στελεχών επιχειρήσεων, το πρόγραμμα MSc in International Business & Management εξοπλίζει τους νέους πτυχιούχους (οποιασδήποτε ειδικότητας με, ή χωρίς, προϋπηρεσία) με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για τη διαχείριση επιχειρηματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει είτε μια πολυεθνική, είτε μια ταχέως αναπτυσσόμενη μικρή εταιρεία. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η βιωματική μάθηση (Internship Path – Career Development course) η οποία προσφέρει στους φοιτητές μια μοναδική εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία ενώ συμβάλει σημαντικά στην απορρόφηση των αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει γλώσσα εργασίας την αγγλική, είναι διάρκειας 12 ή 14 μηνών και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 30 Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα κριτήρια που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία Μπέλου, τηλ.: 210 8964531 (εσωτ. 2220), e-mail: mscIBManagement@alba.acg.edu. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-in-international-business-and-management/ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται παρακάτω:

Κριτήρια Επιλογής:

  • Πτυχίο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  • Ακαδημαϊκή επίδοση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ALBA τα παρακάτω:

  • Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατων έγχρωμων φωτογραφιών,
  • Αίτηση για υποτροφία,
  • Δύο συστατικές επιστολές,
  • Επικυρωμένα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας και επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου (από προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές αν υπάρχουν),
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency (συγκεκριμένα Proficiency of Cambridge or Proficiency of Michigan or MSU-CELP Michigan State University Certificate of English Language Proficiency) ή TOEFL (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 100) ή IELTS (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 7.0) εκτός εάν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο,
  • Τρεις εκθέσεις,
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του μη επιστρέψιμου Application Fee (€60). Για την καταβολή του μη επιστρέψιμου Application Fee, θα πρέπει να υποβληθεί η συμπληρωμένη ακαδημαϊκή αίτηση, έτσι ώστε να εκδοθεί και να αποσταλεί το μοναδικό BANKING ID NUMBER μέσω email.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από μία προσωπική συνέντευξη.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα