ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Υποτροφίες για το "MSc in Business for Lawyers" του ALBA Graduate Business School σε απόφοιτους του τμήματος Νομικής ΔΠΘ

Προκήρυξη:

Το ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 19 η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Business for Lawyers που έχει έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2018, και προκηρύσσει υποτροφίες μερικής έως και πλήρους φοίτησης για την κάλυψη των διδάκτρων, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση, αποκλειστικά για τους απόφοιτους του τμήματος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα Κριτήρια Επιλογής.

Το MSc in Business for Lawyers είναι το μοναδικό εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί στη λίστα των Financial Times και συνδέει το νομικό επάγγελμα με τη σύγχρονη επιστήμη διοίκησης επιχειρήσεων εστιάζοντας στην κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών και επιχειρηματικών πρακτικών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ως νομικοί αποτελεσματικά κάθε πολύπλοκο επιχειρηματικό και οικονομικό ζήτημα. Είναι συνεπώς «δικηγόροι-μάνατζερς» με στρατηγική και επιχειρηματική σκέψη κατέχοντας διαπραγματευτικές ικανότητες, στοιχεία απαραίτητα για μία επιτυχημένη καριέρα στο νομικό τομέα των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους νομικών σχολών, νομικούς συμβούλους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών, επενδυτικών, χρηματιστηριακών εταιρειών και συναφών οργανισμών, σε στελέχη δικηγορικών γραφείων και νομικών υπηρεσιών, καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους. Το πρόγραμμα έχει γλώσσα εργασίας την αγγλική, είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 30 Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα κριτήρια που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιάννη Σταυρουλάκη, τηλ.: 210 89.64.531 (εσωτ. 2287), e-mail: buslaw@alba.acg.edu. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-inbusiness-for-lawyers/ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται παρακάτω:

Κριτήρια Επιλογής:

  • Πτυχίο Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  • Ακαδημαϊκή επίδοση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ALBA τα παρακάτω:

  • Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατων έγχρωμων φωτογραφιών,
  • Αίτηση για υποτροφία,
  • Δύο συστατικές επιστολές,
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας και Επικυρωμένο Αντίγγραφο του Πτυχίου (από προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές αν υπάρχουν),
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποίησης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με Proficiency (συγκεκριμένα Proficiency of Cambridge or Proficiency of Michigan or MSU-CELP Michigan State University Certificate of English Language Proficiency) ή TOEFL (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 100) ή IELTS (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 7.0) εκτός εάν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο
  • Τρεις Εκθέσεις
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του μη επιστρέψιμου Application Fee (€60). Για την καταβολή του μη επιστρέψιμου Application Fee, θα πρέπει να υποβληθεί η συμπληρωμένη ακαδημαϊκή αίτηση, έτσι ώστε να εκδοθεί και να αποσταλεί το μοναδικό BANKING ID NUMBER μέσω email.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από προσωπική συνέντευξη.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα