ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Harvard από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ»

Προκήρυξη:

Το Κοινωφελές 'Ιδρυμα "Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ" καλεί σύμφωνα με το καταστατικό του, σε ατομική συνέντευξη τους Έλληνες μεταπτυχιακούς σπουδαστές, οι οποίοι έχουν γίνει ήδη δεκτοί προς φοίτηση σε Σχολές του Πανεπιστημίου Harvard κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και επιθυμούν οικονομική ενίσχυση.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των υποψηφίων κυρίως. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να επιμεριστεί σε έως 7 επτά υποψηφίους το μέγιστον και δύναται να διαφοροποιείται με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες υπήκοοι μέχρι 36 ετών,
  2. Να έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση για απόκτηση πτυχίου σε μεταπτυχιακή σχολή του Πανεπιστημίου Harvard για το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021
  3. Να πιστοποιούν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης

Οι σχετικές αιτήσεις θα απευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Harvard υπ'όψιν του Ελληνικού Ιδρύματος Χάρβαρντ, στα γραφεία του Ιδρύματος Γρ Αυξεντίου 1 και Κασσαβέτη 14562 Κηφισιά και θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την 24 Ιουλίου 2020,ημέρα Παρασκευή.

Για την παραλαβή του εντύπου αίτησης αποστείλατε τα πλήρη στοιχεία σας (ονομ/μο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λ.π) μέσω e-mail στη διεύθυνση veryklo@otenet.gr.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ανάρτηση της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών www.gspp.gr.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα