Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό, σε πτυχιούχους Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας οι οποίοι νομιμοποιούνται να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», στις ακόλουθες εξειδικεύσεις του τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης:

  1. Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση: δυο (2) θέσεις υποτροφιών
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης: δυο (2) θέσεις υποτροφιών
  3. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή: δυο (2) θέσεις υποτροφιών

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

Διάρκεια Υποτροφίας

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες.

Ποσό Υποτροφίας

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαίως στο ακαθάριστο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€). Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ακαθάριστο ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύψους 1.000,00€.

Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr, το αργότερο έως 12 Ιουνίου 2024, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο