Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές (έρευνα) σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Προκήρυξη:

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές (έρευνα) σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει το 5ο πρόγραμμα χορήγησης κατόπιν επιλογής πέντε (5) υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016/2017, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση: 
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
3. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλα τα επιστημονικά πεδία σε εγκεκριμένα προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι εξ αποστάσεως. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με ημερομηνία έναρξης σπουδών την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Οκτωβρίου 2016 και συνολική μέγιστη διάρκεια αυτή του ενός έτους (12 μήνες). Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου και έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα. 
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της βαθμολογίας κατά επίπεδο επιδιωκόμενων σπουδών. 
3. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες, ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος. 
4. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εάν έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές. 
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών). 
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων. 
7. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση ξένων γλωσσών. 
8. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: 
-να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή 
-να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή 
-να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2016. Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. 
9. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. 
10. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από 1/9/2016 ή 1/10/2016, ανάλογα με την χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από 1/9/2016 για τους υποψήφιους για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 μήνες. 


Οι υποτροφίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού. Το ποσόν και η διάρκεια της μηνιαίας υποτροφίας κάθε δικαιούχου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα: 
A. Για τους υποτρόφους εσωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσης) ανέρχεται στα 300ευρώ για όσους σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην ίδια πόλη με την κατοικία της οικογένειας, ή σε απόσταση μέχρι 40χλμ. από αυτήν, ή σε 500 ευρώ, εάν το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτήν της κατοικία της οικογένειας. Στους υποτρόφους των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί επίσης ποσό έως 2.000 ευρώ, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση. 

B. Για τους υποτρόφους εξωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσης) ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για χώρες της Ευρώπης, 800 λίρες Αγγλίας για την Μεγάλη Βρετανία και 1.200 δολάρια για τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Στους υποτρόφους των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί επίσης ποσό έως 3.000 ευρώ, που καθορίζεται κατά περίπτωση.

Δικαιολογητικά 
Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης. 
Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων υποβάλλουν την αίτησή τους και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. 
Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων υποβάλλουν την αίτησή τους και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά ως ακολούθως: 
Συμπληρώνουν και εκτυπώνουν την αίτηση, το έντυπο της οποίας θα βρουν στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org , την αποστέλλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο: ταχυδρομικά μέσω ΕΛΤΑ (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου), ή β) με εταιρεία κούριερ, μέχρι και την 15/04/2016 (εκτός από εκείνα τα δικαιολογητικά για τα οποία θεσπίζεται παράταση της υποβολής τους μέχρι το αργότερο την 16/05/2016) στην διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, Μαρασλή 21, 106 76 Αθήνα.

Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org, στο email:info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210.7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 

 

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο