Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Προκήρυξη:

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ», σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος (Φ.Ε.Κ. 796/Β/06.10.1993) όπως έχει τροποποιηθεί ως προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 περ. β του άρθρου 5 (Φ.Ε.Κ. 125/Β/18.02.1998), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 δύο υποτροφίες:

  • μία (1) υποτροφία για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, και
  • μία (1) υποτροφία για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό,

με τις εξής προϋποθέσεις:

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ, κατασκευαστή μασκών και περουκών, υπεύθυνου μουσικής τεχνολογίας (Sound Design), οδηγού σκηνής (Stage Manager) και υπεύθυνου καλλιτεχνικής παραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν, καθώς και βεβαίωση αποδοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη σχολή που έχουν επιλέξει για μετεκπαίδευση. Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα και για το ίδιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν απονεμηθεί στο παρελθόν

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς διαγωνισμό, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ για σπουδές στο εσωτερικό και στο ποσό των 1.200 ευρώ για σπουδές στο εξωτερικό.

Εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Πτυχίο της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει καθώς και βεβαίωση αποδοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη σχολή που έχουν επιλέξει για μετεκπαίδευση, ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν.
  3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού τους σημειώματος εφ’ όσον έχουν εισοδήματα, ή της οικογενείας τους.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις σπουδές αυτές.
  5.  Συστατικές επιστολές δύο καθηγητών ή εκπαιδευτών. Οι συστατικές αυτές επιστολές είναι ενισχυτικό στοιχείο, όχι όμως απαραίτητο για την επιλογή του υποτρόφου.
  6. Κάθε άλλο στοιχείο που η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι θα διευκολύνει την αντικειμενικότερη αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 28/05/2024 έως και 16/06/2024

Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 3221335. Η αίτηση για την συμμετοχή και η προκήρυξη είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του ΜΙΕΤ, www.miet.gr.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Δραματικό Τμήμα του Ωδείου Αθηνών, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στα γραφεία της κοινωφελούς περιουσίας (Θουκυδίδου 13, 10558 Αθήνα), και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Προκήρυξη
Αίτηση - Δήλωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο