ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υποτροφίες από το Ίδρυμα "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης" για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην πληροφορική ή συναφή κλάδο

Προκήρυξη:

Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2015 / 2016 στον τομέα της πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου. 

Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (Άριστα ή Λίαν Καλώς σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών. Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών. Αποκλείονται οι υπότροφοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η υποτροφία ανέρχεται στα 6000 ευρώ ετησίως και μπορεί να καλύψει έως και δύο έτη (το δεύτερο έτος θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κεφάλαιο).

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ στην κ. Αρναούτη μέχρι 2 Απριλίου 2015 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμακαι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κ. Αρναούτη στην Αθήνα μεταξύ 16 και 25 Μαϊου 2015.

Η διεύθυνση της κ. Αρναούτη στο Λονδίνο: 

Mrs. Ν. Arnaoutis, 7 Redington Road, London NW3 7QX United Kingdom

 

Η παρακάτω αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί συνοδευόμενη από το βιογραφικό σας και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που έχετε ολοκληρώσει ήδη και αυτές που θα πραγματοποιηθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Mrs N. Arnaoutis, 7 Redington Road, London NW3 7QX United Kingdom

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή Word ή PDF

Word Format 
PDF Format

Μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά των υποτρόφων προηγούμενων ετών εδώ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα