ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Προκήρυξη:

Tο ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώσε το 43ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

  • Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών
  • Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου».

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη Υποτροφιών από τελειόφοιτους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού τομέα των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ορίζονται από την εκάστοτε προκήρυξη. Υπεύθυνοι για την κατάρτιση και την ανακοίνωση των προκηρύξεων είναι η Επιτροπή Υποτροφιών και η Επιστημονική Επιτροπή αντίστοιχα.
Προκηρύξεις:

 
Αίτηση
Έντυπα συστατικών επιστολών:
- Ελληνικά
- Αγγλικά
FAQs- Συχνές Ερωτήσεις

 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα