ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
koutsodontis

Υποτροφία της Fondation de la Mer για ένα φοιτητή εγγεγραμμένο σε διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα, σε Γαλλικό ή Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη:

Η Fondation de la Mer χορηγεί μια υποτροφία 10.000 €, για ένα φοιτητή εγγεγραμμένο σε διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα, σε γαλλικό η ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

- Θετικές επιστήμες, θεωρητικές επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες,
- Όριο ηλικίας 30 ετών για τους υποψήφιους διδάκτορες για μια εγγραφή στο πρώτο έτος του διδακτορικού,
- Μετα-διδακτορικοί φοιτητές,
- Σπουδές ή εργασία στην Γαλλία ή στην Ευρώπη.Κριτήρια επιλογής :
- Επιστημονική Αριστεία της ερευνητικής πρότασης,
- Ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας,
- Εγγραφή σε μια ευρωπαϊκή διδακτορική σχολή,
- Η ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί, να προωθεί την επιστήμη στο νεότερο κοινό, να διαδίδει την επιστημονική κουλτούρα, να υποστηρίζει τους στόχους που ορίζονται από τη Fondation de la Mer.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο