Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υποτροφία John Goulandris για Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Cambridge

Προκήρυξη:

 H οικογένειά του John L. Goulandris προσφέρει μία υποτροφία για Έλληνες πολίτες, έως 35 ετών, που θα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης  (Mphil ή  PhD) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Η υποτροφία θα είναι ανοικτή για τους νέους υποψηφίους στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για προγράμματα σπουδών MPhil και PhD  και, επίσης, για φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο πανεπιστήμιο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

To ποσό της υποτροφίας θα εξαρτηθεί απο την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Για υποψηφίους χωρίς επαρκή οικονομικά μέσα, η υποτροφία θα καλύπτει το πόσο την διδάκτρων καθώς και μηνιαία τροφεία.

Προτεραιότητα δίνεται σε αριστούχους, παρόλα αυτά θα εξεταστούν αιτήσεις υποψηφίων που διακρίνονται από τη δυναμική να εξελιχθούν στον τομέα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσέλιδα της υποτροφίας

http://www.magd.cam.ac.uk/goulandris/


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα