Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφία Ιδρύματος Azrieli για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Προκήρυξη:

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών (fellowships) εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, έως 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (έως 3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (έως 3 θέσεις), σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του Ισραήλ, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Η υποτροφία χορηγεί α) ετήσιο επίδομα ύψους 168.000 ισραηλινών σεκέλ (ILS), καταβαλλόμενο σε μηνιαίες δόσεις από το Ίδρυμα υποδοχής, β) ετήσιο επίδομα, ύψους 20.000 ισραηλινών σεκέλ (ILS) για ερευνητικές δαπάνες και μετακινήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, καταβαλλόμενο εφάπαξ και γ) ετήσιο επίδομα ύψους 20.000 ισραηλινών σεκέλ (ILS) για τυχόν συνοδά μέλη. Η υποτροφία προσφέρεται για δύο (2) έτη, με δυνατότητα α) έναρξης στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2024 (το νωρίτερο) και Μαρτίου 2025 (το αργότερο) και β) ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, βάσει αξιολόγησης. Η δυνατότητα παράλληλης/ταυτόχρονης χρηματοδότησης από άλλες πηγές έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος υποδοχής.

Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να είναι α) ήδη κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος όχι νωρίτερα από την 1η Νοεμβρίου 2020 ή β) Υ.Δ. που πρόκειται να υποστηρίξουν τη Δ.Δ τους το αργότερο έως 1 Ιουνίου 2024

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποτροφίας αποτελεί, με ευθύνη των ιδίων των ενδιαφερομένων, η ανεύρεση ακαδημαϊκού σπόνσορα (επόπτη), μέλους διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίου του Ισραήλ εκ των: Bar-Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Reichman University, Technion – Israel Institute of Technology, Tel Aviv University, the Hebrew University of Jerusalem, University of Haifa, Weizmann Institute of Science. Για την ανεύρεση ακαδημαϊκού σπόνσορα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της βάσης αναζήτησης εποπτών και εποπτριών για μεταδιδακτορική έρευνα Postdoc in Israel, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ακαδημαϊκός σπόνσορας μπορεί να εποπτεύει μόνον έναν υπότροφο.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά (με δημιουργία λογαριασμού χρήστη) από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2023. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: 2 προσωπικές εκθέσεις, ερευνητική πρόταση και συστατική επιστολή από τον ακαδημαϊκό σπόνσορα στο πανεπιστήμιο υποδοχής του Ισραήλ εκ των ανωτέρω.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: fellows@azrielifoundation.org ή/και στην κα Dafna Frumer στη διεύθυνση: dafna.frumer@azrieli.org


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο