Υποτροφία για τη συγγραφή μονογραφίας Ανοιχτής Πρόσβασης (Open Access) για ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους

Προκήρυξη:

Το DARIAH προκηρύσσει υποτροφία διάρκειας ενός έτους για τη συγγραφή μονογραφίας Ανοιχτής Πρόσβασης (Open Access) για ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι ερευνητές στην έκδοση της πρώτης μονογραφίας τους με τις πρακτικές της Ανοιχτής Πρόσβασης, το DARIAH προκηρύσσει την εν λόγω υποτροφία με σκοπό να τους συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτώντας την έκδοση μίας μονογραφίας τον χρόνο. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ για ένα έτος.

Η πρόσκληση είναι αποκλειστικά για ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους των οποίων οι διδακτορικές διατριβές έχουν απονεμηθεί (ή πρόκειται να απονεμηθούν) σε χώρες μέλη της DARIAH ή έχουν επαγγελματική σχέση (ακαδημαϊκή ή άλλου τύπου) σε χώρα μέλος της DARIAH.

Χώρες-μέλη DARIAH: Αυστρία, Βέγλιο, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Σερβία, Σλοβενία 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 6 Δεκεμβρίου 2021 στο oamonograph@dariah.eu. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τον Ιανουάριο του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο