Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους καταγόμενους από την Καλαμάτα

Προκήρυξη:

1. Ο Εκτελεστής των διαθηκών των αειμνήστων αδελφών Χρήστου Παναγ. Δελβιζώνη και Κωνσταντίνου Παναγ. Δελβιζώνη, έχοντας υπόψει του τις διατάξεις των διαθηκών των ανωτέρω αποβιωσάντων διαθετών και τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών..», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, προκηρύσσει την χορήγηση μίας υποτροφίας στη μνήμη και με την ονομασία «Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη» για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.

2. Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι :

3. Οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να κατάγονται από Καλαμάτα, δηλαδή, ή να έχουν γεννηθεί στην Καλαμάτα, ή να έχουν την μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στην Καλαμάτα, τούτου βεβαιωμένου από την αρμόδια Υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καλαμάτας, ή, ως δεύτερη επιλογή, να κατάγονται από το Νομό Μεσσηνίας, δηλαδή, ή να έχουν γεννηθεί στη Μεσσηνία, ή να έχουν την μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στη Μεσσηνία και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μεσσηνίας και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα γίνονται σε Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα είναι απαραίτητη η επί τόπου φοίτηση και εξυπακούεται, ότι ο υποψήφιος θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις της ξένης γλώσσας φοίτησης.

4. Η υποτροφία θα χορηγείται κατά σειράν προτεραιότητας σε πτυχιούχους : Α) των ιατρικών σχολών, Β) των επιστημών υγείας και των επιστημών που στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και Γ) άλλων επιστημών.

5. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για το έτος 2024 στο χρηματικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (12.250,00) ευρώ.

6. Η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως μετά των δικαιολογητικών λήγει το μεσημέρι (ώρα 12.00) της Παρασκευής 31ης Μαϊου έτους 2024.

7. Όσοι επιθυμούν να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την έντυπη προς τούτο Αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα ένδεκα δικαιολογητικά έγγραφα στην ταχ. δ/νση : οδός Μητροπ. Μελετίου, αριθ. 13 - Καλαμάτα τ.κ. 241 33 - τηλέφ. 27210 23048 και 6972 984 678 (αρμόδιος ο πρωτοπρ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος), ο οποίος παρέχει και σχετικές πληροφορίες, από ώρα 09.00 έως 13.00, μέχρι την λήξη της προθεσμίας. Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και από τον υπογράφοντα την παρούσα Παναγ. Κουτσογιαννόπουλο, Εκτελεστή των διαθηκών [τηλέφωνο : 697 484 1444, Ε-mail : pakouts@gmail.com].

8. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών χωρίς αποτέλεσμα, η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ακόμα μία φορά, με τα ίδια κριτήρια, αλλά χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του βαθμού πτυχίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την αναλυτική προκήρυξη στη διαδρομή: 
>  www.apd-depin.gov.gr
> Ανακοινώσεις
> Ανακοινώσεις Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
> ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ....

Προκήρυξη
Αίτηση (Word)


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο