Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφία για φοιτητές από τη Ναύπακτο

Προκήρυξη:

Η Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» θα χορηγήσει με επιλογή μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 σε αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Ναυπάκτου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να κατάγονται από την Επαρχία Ναυπακτίας ή από την πρώην κοινότητα Μοναστηρακίου Δωρίδος.
2. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της Ναυπάκτου και να έχουν φοιτήσει σε αυτό τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες τάξεις.
3. Να έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό «άριστα»,όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι να έχουν πρωτεύσει.
4. Να έχουν εις το απολυτήριο διαγωγή «κοσμιωτάτη».
5. Να είναι αποδεδειγμένος άποροι, να μη δύναται δηλαδή να συνεχίσουντις Πανεπιστημιακές τους σπουδές με δικές τους δαπάνες ή της οικογένειάςτων.
6. Η επιστήμη της εκλογής τους να περιορίζεται μεταξύ τωνΤμημάτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών, εφόσον οι υπότροφοι θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους, διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ναυπάκτου, η της πρώην Κοινότητας Μοναστήρακίου Λωρίδας, με το οποίο θα βεβαιούνται ο «τόπος καταγωγής» του υποψηφίου υποτρόφου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.
3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγράφει και φοιτούν σε Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής της χώρας.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το κληροδότημα «Δημητρίου Ασημακόπουλου», στη Δ/νση Ιλ. Τζαβέλλα 37, Ναύπακτος 30300, μέχρι και 09-12-2022.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την γραμματέα του κληροδοτήματος κ. Σταυρούλα- Μαρία Χωραφά στο τηλ.2634360143 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας : www.nafpaktos.gr


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο