Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση χρηματικού βραβείου 4.000 ευρώ για τη συγγραφή συγγράμματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου από το ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση βραβείου από τα έσοδα της κληρονομιάς Ιωάννη - Ιωνά Τσατσαρώνη για τη συγγραφή συγγράμματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου με θέμα: «Νομικά ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου που δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση».

Προϋπόθεση για τη βράβευση είναι πρωτοτυπία αυτού. Η εργασία που θα βραβευθεί θα λάβει το ποσό των 4.000,00€ το οποίο θα καταβληθεί από τα έσοδα της κληρονομιάς Ιωάννη - Ιωνά Τσατσαρώνη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής ημεδαπού και αλλοδαπού ομοταγούς ιδρύματος.

Η εργασία μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική γλώσσα και θα πρέπει να είναι τυπωμένη και όχι ιδιόγραφη και να ακολουθεί το σύστημα παραπομπών του X. Παμπούκη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ΝΒ, 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτίριο-Παν/μίου 30) μέχρι 28- 4-2024 αίτηση με συνημμένα :

  • Το σύγγραμμα σε τρία (3) αντίτυπα
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210-3689132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η προκήρυξη αυτή.

Προκήρυξη
 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο