Χορήγηση δύο οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500,00€ η κάθε μία σε δύο προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς: Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου», με διαφορετικά κριτήρια η κάθε μία.

I. Χορήγηση μίας οικονομικής ενίσχυσης 1.500,00€ σε έναν/μία φοιτητή/τρια με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία μεταξύ των αιτούντων. 

II. Χορήγηση μίας οικονομικής ενίσχυσης 1.500,00€ σε έναν/μία φοιτητή/τρια με αποκλειστικό κριτήριο το χαμηλό οικογενειακό και ατομικό εισόδημα (έως 15.000,00€) μεταξύ των αιτούντων με προτεραιότητα τη στέρηση του ενός ή και των δύο γονέων και την πολυτεκνία.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ιες για τη διεκδίκηση και των δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων:

  1. Να έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος και να βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ..
  2. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 80% των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του προγράμματος σπουδών των Α, Β, Γ και Δ εξαμήνων.
  3. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
  4. Να μην έχουν λάβει άλλο πτυχίο (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Παιδαγωγικής Σχολής)
  5. Να έχουν εισαχθεί με εισαγωγικές εξετάσεις.
  6. Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ.doc

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα