Χορήγηση βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενους από το νομό Χανίων

Προκήρυξη:

Η Διοικούσα επιτροπή του Χαζίρειου κληροδοτήματος προσκαλεί σε βράβευση χωρίς διαγωνισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενους από το νομό Χανίων.

Το βραβείο έχει την ονομασία «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ».

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500 ευρώ .

Το βραβείο δίνεται εφ’ άπαξ στους δικαιούχους .

Ο αριθμός των βραβείων είναι 6 και αναφέρεται σε αριστούχους φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, (οι 6 πρώτοι με βαθμολογία άριστα από 8,50 έως 10).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη διοικούσα επιτροπή του ιδρύματος, (Ενορία Αγίας Μαρίνας, 73100, Χανιά) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση,
Β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους από το νομό Χανίων,
Γ) Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τους ή του τμήματος που να βεβαιώνει ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων, Δ) Αναλυτική βαθμολογία των δυο τελευταίων εξαμήνων και η επίδοση τους βεβαιωμένη, να είναι κατά μέσον όρο 8,5 και άνω (άριστη).

Κατάθεση των δικαιολογητικών έως 31-10-2021.

Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεχτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Πληροφορίες Π. Γεώργιος Περάκης τηλ. 6977826215.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο