Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Προκήρυξη:

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως τη Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5049108.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην υπ’ αριθμ. 95/09.06.2021 Συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΤΡΨ46ΨΖΥ1-ΖΚΦ) προκηρύσσει τη χορήγηση σαράντα (40) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5049108. Για τη χορήγηση της υποτροφίας καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (Παράρτημα Ι), 

Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της προκήρυξης και όλα τα σχετικά σε αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Αυγούστου 2021


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο