Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τρεις (3) υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό- Κληροδότημα Ιωάννου Αλεβιζάτου - Κόντου

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, τριών (3) υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου Αλεβιζάτου – Κόντου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα ΑΟΥΛΑ – Πανεπιστημιούπολη. Αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr εντός του Μαΐου 2017. Επίσης, θα αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε ελλείψει δικαιολογητικών, τέλος Μαΐου 2017

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη χρόνια, το δε μηνιαίο ποσό αυτής ορίζεται: α) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε Ευρώ 700,00 και β) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Ευρώ 350,00. Στους υποτρόφους θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσουν το απόκομμα εισιτηρίου, την κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Προθεσμία αιτήσεων: 11/5/2017

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη- Κληροδότημα Ιωάννου Αλεβιζάτου - Κόντου


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο