Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τέσσερις (4) υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με καταγωγή από την Τεγέα ή την Μαντίνεια

Προκήρυξη:

Το ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, σύμφωνα με την απόφαση 448/6.9.23 του διοικητή του ιδρύματος, προκηρύσσει τις εξής υποτροφίες για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24:

1. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου), μαθητές μαθήτριες Τεγεατικής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2023 από το Λύκειο Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα.

2. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου) μαθητές μαθήτριες Μαντινειακής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2023 από τα Λύκεια της Επαρχίας Μαντινείας (πλην Τεγέας) υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα.

Το ποσό που θα καταβάλλεται για τις υποτροφίες που προκηρύσσονται ορίζεται σε διακόσια (200,00) ευρώ τον μήνα.

Οι σπουδές για τις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών θα πρέπει να γίνουν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας σε αναγνωρισμένο (από την αρμόδια ελληνική κρατική αρχή) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, το οποίο δεν καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών (δωρεάν παροχή στέγης, τροφής κλπ.), όπως π.χ. συμβαίνει στις σχολές ένστολων. Επίσης, για τις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών ισχύει επίσης προϋπόθεση της μη λήψης υποτροφίας ενίσχυσης από άλλη πηγή, για τις ίδιες σπουδές, μεγαλύτερης από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της υποτροφίας που θα χορηγήσει το Ίδρυμά.

Η υποτροφία και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών, θα χορηγείται για εννέα (9) μήνες το χρόνο και για τα χρόνια φοίτησης που ορίζει, οργανισμός του κάθε τμήματος. Στην περίπτωση που ορίζεται ελάχιστος και μέγιστος χρόνος, η υποτροφία χορηγείται για τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον κατάλογο με τα σχετικά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στο διοικητή του ιδρύματος (τηλέφωνα: 210-3218048 ή 8656434).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 30 Νοεμβρίου 2023.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο