Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τέσσερις (4) υποτροφίες με διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»

Προκήρυξη:

Το Υπουργείο Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει οικονομική αδυναμία, η οποία συνιστά προϋπόθεση για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω κληροδότημα.

Δεδομένου ότι ο όρος της οικονομικής αδυναμίας και ο τόπος καταγωγής συνιστούν βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, οι αιτούντες συμμετοχή στους παρόντες διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλουν τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων θα συμμετάσχουν στους προκηρυσσόμενους με την παρούσα διαγωνισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα ματαιωθεί.

Εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων, μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο (1ο ) διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που προσέρχεται μέχρι ένας (1) υποψήφιος για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο 1ος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του 1ου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο (2ο ) διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το 2ο διαγωνισμό, προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:

Α) Ο 1ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 04/05/2017, ημέρα Πέμπτη

Β) Ο 2ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/2017, ημέρα Δευτέρα

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 06/03/2017 έως και τις 11/04/2017 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των αιτήσεων καθώς και την ύλη του διαγωνισμού ανά Σχολή/Τμήμα παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο "Ιστοσελίδα Υποτροφίας"


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο