Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82985» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ».

Βασικά Χαρακτηριστικά Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων

Οι Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Οι Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων χορηγούνται για διάστημα έως 8 μηνών και καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις.
 2. Το συνολικό πλήθος των διαθέσιμων θέσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς και το ύψος της συνολικής υποτροφίας σε μηνιαία και ετήσια βάση έχει προσδιορίζεται με βάση τις προβλέψεις του Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) «Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού η επιμορφωτικού έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» του έργου με κωδικό «82985» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
 3. Το ύψος της υποτροφίας:
  1. για τους Νέους Υποψήφιους Διδάκτορες ανέρχεται έως το ποσό των 450,00 € μηνιαίως.
  2. για τους Ώριμους Υποψήφιους Διδάκτορες ανέρχεται έως το ποσό των 650,00 € μηνιαίως.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΔΩ.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων

Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. αποφασίζει για το πλήθος και τον προϋπολογισμό των Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων ανάλογα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τη στρατηγική ανάπτυξης του Ε.Λ.Κ.Ε., και εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει.
 2. Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων θα χορηγηθούν για διάστημα έως 8 μηνών και καταβάλλονται σύμφωνα με την πρόοδο του ερευνητικού έργου, για περιόδους όχι μικρότερους του ενός (1) μήνα. Οι δικαιούχοι αποδίδουν ερευνητικό έργο και δεν έχουν την υποχρέωση να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 3. Το συνολικό πλήθος των διαθέσιμων θέσεων Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων, καθώς και το ύψος της συνολικής υποτροφίας σε μηνιαία και ετήσια βάση καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.
 4. Το ύψος της υποτροφίας: για τους Νέους Μεταδιδάκτορες (έως 18 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού) ορίζεται έως το ποσό των 800,00 € μηνιαίως. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος που παρέχεται επιπρόσθετα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη υποτροφιών Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση proskliseis_elke@uoi.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην προκήρυξη

Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την 15/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Δημήτριο Μαρέτα (τηλ. 26810-50034, email: maretas@uoi.gr) ή την κ. Βασιλική Τσιάρα (τηλ. 26510-07962, email: vpoulia@uoi.gr).


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο