Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων (2023)

Προκήρυξη:

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος ΡΗΓΑ – ΣΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, με έδρα την Αράχωβα Ναυπακτίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους απόρους (αγόρια και κορίτσια) αποφοίτους των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, που έχουν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλύονται ποιο κάτω, να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος έτους 2023.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Άποροι απόφοιτοι Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας (αγόρια και κορίτσια), οι οποίοι αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια ή Λύκεια της χώρας το έτος 2022, οι οποίοι θα κατάγονται οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι παππούδες και γιαγιάδες (ανιόντες) ή ένας εκ των ανωτέρω ανιόντων από το χωριό Αράχωβα Ναυπακτίας.
  • Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν τέτοιοι, τα οικονομικά βοηθήματα θα δίδονται και σε απόρους αποφοίτους από άλλα χωριά του πρώην Δήμου Πλατάνου, προτιμωμένων σε κάθε περίπτωση ως δικαιούχων των καταγόμενων από το χωριό Αράχωβα Ναυπακτίας. και κατά τις παραπάνω διακρίσεις και σειρά.
  • Απορία – οικονομική αδυναμία (αναλυτικά εδώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από Γυμνάσια ή Λύκεια της χώρας το έτος 2022.
2. Πιστοποιητικό γέννησης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου / νης.
4. Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2022, των ιδίων εφόσον υποβάλουν και των γονέων καθώς επίσης και
δηλώσεις Ε9-ΕΝΦΙΑ.
5. Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση θα λάβει υπ ́όψη πέραν των δικαιολογητικών, τις αναφερθείσες κατά σειρά διακρίσεις / προτεραιότητες.
Η αναλογία είναι απόφοιτοι Γυμνασίων (2 Χ 250,00€) και σε 2 αποφοίτους Λυκείων της χώρας (2 Χ 250,00 € έκαστος).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες που να πληρούν τις προϋποθέσεις, σε μια από τις δυο κατηγορίες θα προστίθεται στην άλλη.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η απονομή των βοηθημάτων θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο 2023 στο χωριό Αράχωβα Ναυπακτίας. Η οριστικοποίηση της ημερομηνίας θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωσή μας.
Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο site του κληροδοτήματος www.klirodotima-riga-sina.gr όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν πρόσθετες πληροφορίες. Επίσης στο site θα αναρτηθεί οποιαδήποτε ανακοίνωση που θα έχει σχέση με την διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ημερομηνίας απονομής βοηθημάτων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 10/07/2023, στο Λογιστικό Γραφείο ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΝΟΥ που έχει αναλάβει την Γραμματειακή υποστήριξη του Κληροδοτήματος. Για πληροφορίες τηλ:2634021588, email: lianosgiannis@gmail.com

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο