Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2021-2022 για τη χορήγηση 2 υποτροφιών με διαγωνισμό από το Εργαζάκειο Ίδρυμα

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη ανακοινώνει τη χορήγηση 2 υποτροφιών από τα έσοδα του Ιδρύματος, ύστερα από γραπ΄το διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ της χώρας. 

Προϋποθέσεις:

  1. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. Ηλικία μέχρι 36 ετών 
  3. Καταγωγή (πατρική ή μητρική) από: 1) την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, β) την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και γ) την πόλη Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου
  4. Εισόδημα ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα υποψηφίου, ποσό είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000 ευρώ), προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος (μη συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου). Ως εισόδημα νοείτε το φορολογημένο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/11/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο