Προκήρυξη Υποτροφιών από τo IIEK AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

Προκήρυξη:

To IIEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του ιδρύματος, και σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων διετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 στην ειδικότητα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
 2. Να έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με παραγωγό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας τη σεζόν 2018-2019.
 3. Να είναι έως 25 ετών.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατά σειρά προτεραιότητας)

 1. Βαθμολογία επίδοσης στο απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
 2. Προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Υποτροφιών του ΙΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συνεπικουρούμενη από τον Γεωπόνο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας,

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης είτε ηλεκτρονικά στο e-mail admissions@afs.edu.gr είτε με fax στο 2310492864 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση IIEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54 Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να παραλαμβάνετε τη Αίτηση Συμμετοχής από το Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ ή να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου www.afs.edu.gr/υποτροφίες/
 2. Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων,) με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 60097, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
  • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Απολυτήριο και Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου
  • Μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο)
 3. Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών : Δευτέρα 1/7/2019. Οποιαδήποτε αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δε θα γίνονται δεκτά.
 4. Συνέντευξη με Επιτροπή Υποτροφιών. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, προκρίνονται στο επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συνεπικουρούμενη από τον Γεωπόνο, Επιστημονικό Υπέυθυνο του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων.
 5. Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στα τηλ. 2310492854 και 2310492810. Πληροφορίες για το IIEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.afs.edu.gr

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι υποτροφίες έχουν την ανωτέρω διάρκεια (διετείς), αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας.

Οι υποτροφίες δεν μεταφέρονται σε άλλη ακαδημαϊκή χρονιά ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο.

Λίγα λόγια για τo IIEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Το νέο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 - προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.IEK) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας, παράλληλα, περιβαλλοντική συνείδηση.

Η αποστολή του υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων βιωματικών μεθόδων μάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.

Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Οι απόφοιτοι του ΙΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δικαιούνται επιπλέον μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα προγράμματα Νέων Αγροτών.

Λίγα λόγια για την AΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 στην Αθήνα, από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ξεκινήσουν την παραγωγή της μπίρας Άμστελ στην Ελλάδα. Από το 1968 αποτελεί μέλος του ομίλου HEINEKEN N.V.

Σήμερα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει 3 μονάδες σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα όπου παράγει τις μπίρες Amstel, Heineken, Heineken LIGHT, Amstel Pils, Amstel Dark, Amstel Radler Lemon, Amstel Radler Ginger & Lime, Amstel Free, ΑΛΦΑ, AΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ Strong, ΑΛΦΑ Χωρίς, Fischer, ΒΙΟΣ 5, ΜΑΜΟΣ, καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης νερού στη Λαμία όπου εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα, η εταιρία εισάγει και διανέμει γνωστές μάρκες μπίρας όπως SOL, McFarland, Erdinger, Affligem, Murphy’s, Duvel κ.α.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράγει αξία για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, ενώ επενδύει επί σειρά ετών στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος και στην ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Παράλληλα, με εμπειρία 40 και πλέον ετών αναπτύσσει την εξαγωγική της δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία στον κλάδο της μπίρας.

Από το 2008 πραγματοποιεί το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού μέσω του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων της. Οι ελληνικές πρώτες ύλες σε συνδυασμό, με τα σύγχρονα ζυθοποιεία και με τα 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη, δημιουργούν μια πλήρως καθετοποιημένη ελληνική διαδρομή για τα προϊόντα της.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα