Management Engineering
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes
koutsodontis

Προκήρυξη Υποτροφίας για το Πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece

Προκήρυξη:

Το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 22η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Business for Lawyers που έχει έναρξη το Σεπτέμβριο του 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσει πέντε (5) υποτροφίες μερικής φοίτησης (40%) στους 5 πρώτους ενδιαφερόμενους με την υψηλότερη βαθμολογική θέση στο ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α" Εξεταστικής Περιόδου 2021. Πλέον των πέντε (5) αυτών υποτροφιών, θα δοθούν υποτροφίες και στους επιτυχόντες με υψηλή βαθμολογία, ανάλογες της θέσης τους στη σχετική κατάταξη.

Το MSc in Business for Lawyers είναι το μοναδικό εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδέει το νομικό επάγγελμα με τη σύγχρονη επιστήμη διοίκησης επιχειρήσεων εστιάζοντας στην κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών και επιχειρηματικών πρακτικών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ως νομικοί αποτελεσματικά κάθε πολύπλοκο επιχειρηματικό και οικονομικό ζήτημα. Είναι συνεπώς «δικηγόροι-μάνατζερς» με στρατηγική και επιχειρηματική σκέψη κατέχοντας διαπραγματευτικές ικανότητες, στοιχείο απαραίτητο σε κάθε επαγγελματία του κλάδου που επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών, επενδυτικών, χρηματιστηριακών εταιρειών και συναφών οργανισμών, σε στελέχη δικηγορικών γραφείων και νομικών υπηρεσιών, καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους. Το πρόγραμμα έχει γλώσσα εργασίας την αγγλική, είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 23 Ιουλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα κριτήρια που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Νινα Χρυσάφη, τηλ.: 210 89.64.531 (εσωτ. 2201), e-mail: buslaw@alba.acg.edu. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα εδώ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται παρακάτω:

Κριτήρια Επιλογής:
- Πτυχίο Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
- Ακαδημαϊκή επίδοση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Alba τα παρακάτω:

- Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατων έγχρωμων φωτογραφιών
- Αίτηση για υποτροφία
- Δύο συστατικές επιστολές
- Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας και Επικυρωμένο Αντίγγραφο του Πτυχίου (από προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές αν υπάρχουν),
- Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποίησης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με Proficiency (συγκεκριμένα Proficiency of Cambridge or Proficiency of Michigan or MSU-CELP Michigan State University Certificate of English Language Proficiency) ή TOEFL (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 100) ή IELTS (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 6.5) εκτός εάν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο
- Τρεις Εκθέσεις
- Αποδεικτικό κατάθεσης του μη επιστρέψιμου Application Fee (€60). Για την καταβολή του μη επιστρέψιμου Application Fee, θα πρέπει να υποβληθεί η συμπληρωμένη ακαδημαϊκή αίτηση, έτσι ώστε να εκδοθεί και να αποσταλεί το μοναδικό BANKING ID NUMBER μέσω email.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από μια προσωπική συνέντευξη

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο