Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη Υποτροφίας για Μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Βαρέoς Τραύματος

Προκήρυξη:

Το Υπουργείο Υγείας με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων στην αντιμετώπιση βαρέoς τραύματος στο πλαίσιο ανάπτυξης Συστήματος Τραύματος στη χώρα.
Το πρόγραμμα υποτροφιών βάσει του ν.4655, ΦΕΚ 16/Α31-1-2020 και της τροποποίησης αυτού ν.4702, ΦΕΚ 130/Α3-7-2020 υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την πρώτη 5ετία και ακολούθως από πόρους του Υπουργείου Υγείας.
Η εκπαίδευση θα γίνει στο νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) το οποίο βρίσκεται στο Johannesburg στη Νότια Αφρική. Οι υπότροφοι θα έχουν πλήρη κλινική ευθύνη για την αναζωογόνηση και τη χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών υπό την επιτήρηση και στήριξη, όπου χρειάζεται, του πολύ έμπειρου προσωπικού του νοσοκομείου που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών παγκοσμίως. Το νοσοκομείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand με το οποίο δρομολογούνται ενέργειες αδελφοποίησης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη εξέλιξη στην αποδοχή των υποτρόφων της Ελλάδας. Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη λόγω της προσέλευσης εκπαιδευομένων από πολλές χώρες του κόσμου που αναζητούν αντίστοιχη εκπαίδευση.

1. Η υποτροφία αφορά σε:
Ειδικότητες: Γενικοί Χειρουργοί και Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί. 
Επίπεδο:

  • Επίκουροι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές,
  • Επιμελητές Β κατά προτεραιότητα ή/και Επιμελητές Α (Ν. 2071/1992, άρθρο 74)
  • Ειδικευόμενοι στον τελευταίο χρόνο ειδικότητας (Ν.2194/1994, άρθρο 5)

2. Προϋποθέσεις
Απαραίτητη πολύ καλή γνώση αγγλικών .
Σημαντικά προσόντα θα θεωρηθούν η εκπαίδευση στο ATLS και το DSTC, καθώς και η απασχόληση σε δημόσιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει τραύμα.

3. Διάρκεια
Η παραμονή στην περιοχή του Johannesburg ορίζεται σε 3 μήνες κατ’ ελάχιστον και επεκτείνεται σε 6 εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις.

4. Κάλυψη εξόδων
Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης.
Η παραμονή των υποτρόφων έχει ρυθμιστεί σε ασφαλείς περιοχές που απέχουν 10-25’ από το νοσοκομείο.

5. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα traumaedu.gr, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις Υποτροφίες και την Εκπαίδευση στο Τραύμα.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή Τραύματος του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και προσωπικής συνέντευξης.

6. Αξιολόγηση μετεκπαίδευσης
Οι υπότροφοι συμπληρώνουν ημερολόγιο εκπαίδευσης και log book για κάθε δραστηριότητά τους και αξιολογούνται ανά μήνα για την πρόοδό τους από τους εκπαιδευτές τους. Εφόσον συντρέχουν λόγοι γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και επί μη συμμόρφωσης η υποτροφία μπορεί να διακοπεί. Αντιθέτως, εφόσον συντρέχουν λόγοι μπορεί να παραταθεί για 3 επιπλέον μήνες.

Συμπλήρωση Αιτήσεων και Υποβολή Σχετικών Εγγράφων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα TraumaEdu.gr

Η πλατφόρμα συμπλήρωσης αιτήσεων και υποβολής σχετικών εγγράφων traumaedu.gr δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια της 5ετίας και οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής τους, για τη διαδικασία της συνέντευξης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τα τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2024 (ΙΟΥΛ. – ΣΕΠΤ. & ΟΚΤ. – ΔΕΚ.), καθώς και για το πρώτο τρίμηνο του 2025 (ΙΑΝ. – ΜΑΡ.), καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, έως και 31/05/2023.

Απαραίτητα Έγγραφα:

  1. Φωτοντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Δύο (2) Πρόσφατες Συστατικές Επιστολές
  4. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Πρόσθετα Προσόντα:

  1. Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος Advanced Trauma Life Support (ATLS), ή / και χρονολογία τελευταίας ανανέωσης.
  2. Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος Definitive Surgical Trauma Care (DSTC)

*Επισημαίνεται ότι μέρος της διαδικασίας των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο traumaedu.gr


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο