Προκήρυξη Υποτροφίας «Ευαγόρας» σε Υφιστάμενους Διδακτορικούς Φοιτητές τoυ Πανεπιστημίου Κύπρου για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Προκήρυξη:

To Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει Μερικές Υποτροφίες, οι οποίες απευθύνονται σε υφιστάμενους Διδακτορικούς φοιτητές/τριες του ΠΚ πλήρους φοίτησης. Oι υποτροφίες χορηγούνται για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021/2022.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έως τρία ακαδημαϊκά έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της ΣΜΣ. Κατά την επέκταση της υποτροφίας για ένα ακαδημαϊκό έτος συμμετέχει το Τμήμα με την καταβολή του 1/3 του επιδόματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση τους. Θα πρέπει να ανεβάσουν σε αρχείο το έντυπο της υποψηφιότητας τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους:

Προτού υποβάλετε την αίτησή σας παρακαλώ να συμβουλευτείτε το Πλαίσιο Παραχώρησης Υποτροφιών σε Διδακτορικές/ούς Φοιτήτριες/ές του Πανεπιστημίου Κύπρου: εδώ.

Συνήθεις Ερωτήσεις

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα πιο κάτω:

 • Βιογραφικό σημείωμα (Σε μορφή EuroPass).
 • Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (μέχρι 2 σελίδες)
 • Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. αντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων, αναλυτικών βαθμολογιών, κλπ)
 • Τα ονόματα δύο τουλάχιστον αξιολογητών για την υποβολή συστατικών επιστολών (η μία συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από τον Ερευνητικό Σύμβουλο της/ου υποψηφίας/ου).

Σημείωση: Οι συστατικές επιστολές θα ανεβούν στο σύστημα από τους ίδιους τους αξιολογητές.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Υποτροφίες προς Υφιστάμενους Διδακτορικούς Φοιτητές για το Εαρινό Εξάμηνο 2021/2022:

 • Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών -1
 • Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - 1
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης - 2
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - 1
 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας - 2
 • Πληροφορικής - 1
 • Toυρκικών και Μεσανανατολικών Σπουδών - 1
 • Χημείας - 1

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο