Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη Βραβείων Μεταπτυχιακών Σπουδών Α’ Και Β’ Κύκλου από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

Προκήρυξη:

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος θα χορηγήσει βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

1. Τέσσερα (4) βραβεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρώτου Και Δευτέρου Κύκλου Της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος

Θα χορηγηθούν τέσσερα (4) βραβεία, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) έκαστο. Δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στα γνωστικά αντικείμενα της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας. Δείτε την αναλυτικλη προκήρυξη εδώ!

2. Βραβείο Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογική Καταπολέμηση - Χαραντώνης Δημήτριος» 

Θα χορηγηθεί ένα βραβείο (1), ύψους 1.000,00€ (χιλίων ευρώ), για εκπόνηση έρευνας στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Αρθρόποδα ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών». Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ!

3. Βραβείο «Αθανασίου Σωτηρούδα» Προκήρυξη Βραβείου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Θα χορηγηθεί ένα (1) βραβείο, ύψους 1.000,00 € (χιλίων ευρώ), για εκπόνηση έρευνας σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

  • Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων
  • Απεντομώσεις/Μυοκτονίες

Σε περίπτωση μη υποβολής προτάσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας». Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ!

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή Word/ pdf) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (info@entsoc.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΕ, (dperdikis@aua.gr και abarbetaki@yahoo.gr αντίστοιχα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλα τα βραβεία λήγει στις 20 Μαΐου 2024.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
  • Να είναι ηλικίας έως 35 ετών (έως και την 20 η Μαΐου 2024, ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων)
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης ή συναφούς ειδικότητας
  • Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία
  • Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο: info@entsoc.gr.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο