Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο

Προκήρυξη:

Η Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) για την Ελλάδα και την Κύπρο προκηρύσσει θέσεις για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσιο ελληνικό/κυπριακό πανεπιστήμιο ή πρακτική άσκηση/επιστημονική δραστηριότητα σε ερευνητικό/επιστημονικό ίδρυμα ή οργανισμό στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

  • Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ή έχετε ήδη ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή της Κύπρου,
  • Εάν επιθυμείτε να κάνετε ή έχετε ήδη ξεκινήσει μια επιστημονική/πρακτική/ερευνητική  δραστηριότητα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο σε οργανισμό ερευνητικής ή επιστημονικής φύσης, ίδρυμα, think-tank, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εργαστήριο αμισθί,
  • Εάν έχετε την ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα, είστε αφοσιωμένος/η και ενθουσιώδης και μοιράζεστε τις κοινωνικο-χριστιανικές αξίες του ιδρύματος, πιστεύετε στο Κράτος Δικαίου και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

τότε η Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος σας προσκαλεί να κάνετε αίτηση για υποτροφία μέσω του Προγράμματος Konrad-Adenauer-Stiftung για την Ελλάδα και την Κύπρο (KAS).

Σημαντικές πληροφορίες:

- Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 300€ για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο και 250€ για την υπόλοιπη Ελλάδα (το μήνα).
- Φοιτητές που έχουν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία (για το υπόλοιπο των σπουδών τους).
- Η ερευνητική / επιστημονική δραστηριότητα σε ερευνητικό οργανισμό / think tank ή άλλο οργανισμό επιστημονικής φύσης θα πρέπει να είναι άμισθη προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να δικαιούται υποτροφία από το KAS.
- Κριτήρια επιλογής: Ακαδημαϊκές επιδόσεις, πολιτική / κοινωνική δραστηριοποίηση, γνώση ξένων γλωσσών. 

Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους (με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις Οδηγίες) για αυτό τον κύκλο υποτροφιών θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 στο info.athen@kas.de.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών Αντιπροσωπείας του KAS για την Ελλάδα και την Κύπρο (αγγλικά).

Ιστοσελίδα του Ιδρύματος


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο